Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Komunikácia a inžinierske siete pre IBV

Obci Kriváň poskytol na projekt "Komunikácia a inžinierske siete pre IBV Kriváň, SO 02 Vodovod" v zmysle uzatvorenej zmluvy s Environmentálnym fondom nenávratný finančný príspevok vo výške 43.484 €, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na jeho realizáciu.

 

Názov projektu: Komunikácia a inžinierske siete pre IBV Kriváň, SO 02 Vodovod

Miesto realizácie: Kriváň

Realizuje: Obec Kriváň

               č. 441

               962 04 Kriváň

Začiatok realizácie: 07/2014

Koniec realizácie:   12/2014

Projektová dokumentácia vypracovaná: EKOPROL Ing. Orság Dušan, 974 05 Banská Bystrica

Stavebné povolenie vydal: Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene

                                   Č.  B/2012/00247/PUR-rozh., zo dňa  20.12.2012, PP 21.01.2013  

Dodávateľ projektu: Asta spol. s r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Celkové náklady projektu s DPH:  45.772,63 €

Dotácia: 43.484 €

Vlastné prostriedky obce: 2.288,63 €

Popis stavby:

Dotácia a finančné prostriedky boli použité na vybudovanie stavebného objektu SO 02 Vodovod, vetva „V“, ktorá je napojená odbočkou z jestvujúceho vodovodu. Vybudovaná je z tlakového potrubia v celkovej dĺžke 430,80 m. Na trase sú osadené 2 podzemné hydranty a 1 nadzemný hydrant. V rámci výstavby hlavného rozvodu je vybudované 30 vodovodných prípojok.  

 

Obci Kriváň poskytne na projekt "Komunikácia a inžinierske siete pre IBV Kriváň, SO 03 Kanalizácia" v zmysle uzatvorenej zmluvy s Environmentálnym fondom nenávratný finančný príspevok vo výške 135.489,76 €, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na jeho realizáciu.

 

Názov projektu: Komunikácia a inžinierske siete pre IBV Kriváň, SO 03 Kanalizácia

Miesto realizácie: Kriváň

Realizuje: Obec Kriváň

                 č. 441

                 962 04 Kriváň

Začiatok realizácie: 07/2014

Koniec realizácie:   12/2014

Projektová dokumentácia vypracovaná: Ing. Stručková Viera, Azalková 28, 974 01 Banská Bystrica

Stavebné povolenie vydal: Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene

                                   Č.  B/2012/00247/PUR-rozh., zo dňa 20.12.2012, PP 21.01.2013 

Dodávateľ projektu: Asta spol. s r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš

Celkové náklady projektu s DPH:  142.620,80 €

Dotácia: 135.489,76 €

Vlastné prostriedky obce: 7.131,04 €

Popis stavby:

Dotácia a finančné prostriedky boli použité na vybudovanie stavebného objektu SO 03 Kanalizácia, kanalizačnej stoky „K“ o dĺžke 228,24 m a „K1“ o dĺžke 270,21 m, ktoré sú napojené odbočkou z jestvujúcej kanalizácie.  Na kanalizačnej stoke „K“ je osadených 7 kanalizačných šácht a 9 verejných kanalizačných prípojok. Na kanalizačnej stoke „K1“ je osadených 7 kanalizačných šácht  a 21 verejných častí kanalizačných prípojok.  


 

Za obsah zodpovedá
zamestnanci obce Kriváň


webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Majstrovské futbalové stretnutie 22.09.2019

TJ KRIVÁŇ Vás pozýva na majstrovske futbalové stretnutie dospelých :      TJ Kriváň - Sielnica v nedeľu 22.09.2019 o 15:00 hod, na miestnom futbalovom ihrisku.  Predzápas žiaci U13 Kriváň - Dobrá Niva o 12:30

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

7191888

Úvodná stránka