Obec Kriváň
ObecKriváň

Aktuality

Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia našej obce 1

Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia našej obce

Dátum: 12. 2. 2020

Pietny akt kladenia kvetov.

odpady 2019

Množstvo zlikvidovaného odpadu z našej obci v roku 2019

Dátum: 12. 2. 2020

Informácia pre občanov.

množstvo odpadov 01/2020

Informácia o množstve a cene odpadov za 01/2020

Dátum: 12. 2. 2020

Množstvo a cena odpadov za január 2020.

75. výročie oslobodenia našej obce 1

75. výročie oslobodenia našej obce

Dátum: 24. 1. 2020

Pozývame Vás na pietny akt kladenia kvetov pri príležitosti

75. výročia oslobodenia našej obce,

ktorý sa uskutoční 12. februára 2020 (streda)
o 13.00 hod. v miestnom parku pri pomníku padlých.
Vašou účasťou prispejete k dôstojnému priebehu
tohoto pietneho aktu.

Imrich P a ľ k o
starosta obce

harmonogram

Harmonogram vývozu odpadu v obci na rok 2020

Dátum: 7. 1. 2020

Harmonogram vývozu odpadu v obci na rok 2020

Odbery krvi v našej obci v roku 2020 1

Odbery krvi v našej obci v roku 2020

Dátum: 7. 1. 2020

Termíny odberu krvi v našej obci na rok 2020.

obec v zime

Zimná údržba ciest a parkovanie áut

Dátum: 16. 12. 2019

Z dôvodu vykonávania zimnej údržby ciest v obci žiadame občanov, aby svoje vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch tak, aby bránili plynulému prejazdu vozidla zimnej údržby. V prípade, že z dôvodu nevhodného parkovania vozidiel nebude možné komunikáciu odhrnúť, za neodhrnutú komunikáciu bude zodpovedný majiteľ zle zaparkovaného vozidla.
Ďakujeme za porozumenie

započatie výstavby 4. nájomnej bytovky

Na Kriváni sa stavia ďalšia nájomná bytovka

Dátum: 13. 11. 2019

Obec Kriváň v júni 2019 zahájila výstavbu ďalších obecných nájomných bytov.

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny. Povinnosti občanov

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny. Povinnosti občanov

Dátum: 22. 10. 2019

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny. Povinnosti občanov