Obec Kriváň
ObecKriváň

Kto škodí mestám a obciam, škodí luďom - protest 22.02.2023

Kto škodí mestám a obciam, škodí luďom - protest 22.02.2023

Milí spoluobčania, spolu s kolegami starostami a zamestnancami obcí a miest využili naše legitímne právo na zhromažďovanie, protest a vyjadrenie názoru na neriešené problémy a ľahostajný prístup centrálnej moci voči samosprávam.

🔵Nesúhlasíme s nedostatočnými návrhmi kompenzačných schém refundácií cien energií.
🔵Žiadame bezodkladné dofinancovanie originálnych kompetencií na úseku školstva z dôvodu zvýšených nákladov na energie a to takým istým spôsobom, ako bude dofinancovaný prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.
🔵Požadujeme dofinancovať výpadok príjmov samospráv z titulu zavedenia daňového bonusu.
🔵Poukazujeme na riziká, ktoré pre samosprávy predstavujú navrhované novely viacerých zákonov vrátane zákona o obecnom zriadení.
🔵Žiadame zastaviť prijímanie legislatívy destabilizujúcej samosprávu, zamedziť obchádzanie štandardných legislatívnych procesov. Pre samosprávy je kľúčové, aby na Slovensku boli striktne dodržiavané princípy transparentného a inkluzívneho legislatívneho procesu a posilnený vzájomný dialóg.
70% všetkých služieb pre občanov zabezpečujú samosprávy. Po sérii posledných kríz ich dokážeme vykonávať len s vypätím všetkých síl, rezerv a prostriedkov.
Každá obec alebo mesto si z minulosti nesú bremeno modernizačného dlhu. Pre nás aj pre našich obyvateľov je nepredstaviteľné, aby sme nemohli v odstraňovaní modernizačného dlhu pokračovať.
Ďakujeme Vám za Vašu podporu a pochopenie
Dátum vloženia: 24. 2. 2023 10:41
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2023 10:51
Autor: Jana Močárová