Obec Kriváň
ObecKriváň

Nahlásenie zmeny vo vlastníctve nehnuteľností

Nahlásenie zmeny vo vlastníctve nehnuteľností

Žiadosti je potrebné podať v termíne do 31.01.2022. Po tomto termíne sa už na žiadosti nebude prihliadať.

Obecný úrad Kriváň upozorňuje občanov, ktorí sú platiteľmi miestnej dane z nehnuteľností a poplatkov  za komunálny odpad a kanalizáciu nasledovne:

Občania, u ktorých nastali v priebehu roka 2021 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda zánik alebo vznik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť a podať daňové priznanie do 31. januára 2022. Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo Obec Kriváň a študenti si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad a kanalizáciu, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2022, oznamujeme občanom, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov a nie sú platiteľmi dane za psa, že je ich povinnosťou psa nahlásiť a platiť DAŇ ZA PSA.

Žiadosti je potrebné podať v termíne do 31.01.2022. Po tomto termíne sa už na žiadosti nebude prihliadať.

Bližšie informácie získate na Obecnom úrade u p. Malatincovej č.t. 045/5469177.

 

Prílohy

tlačivo ohlásenie

ohlasenie o zmene k poplatku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38 kB
Dátum vloženia: 4. 1. 2022 10:59
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 1. 2022 11:11
Autor: Jana Močárová