Obec Kriváň
ObecKriváň

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: Anna Malatincová