Obec Kriváň
ObecKriváň

Oznámenie o doručení písomnosti z 15. 11. 2022 - M. Žubrietovský

Dátum zvesenia: 16. 11. 2025 Zodpovedá: Anna Malatincová Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli