Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1701 (k 1.04.2016)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

CM dni 2016

Súbor na stiahnutie plagát Miško drotár.pdf plagát Miško drotár.pdf (78.6 kB)
Súbor na stiahnutie CM plagát 2016.pdf CM plagát 2016.pdf (822.8 kB)

Plán vývozu triedeného komunálneho odpadu na rok 2016

Vážení občania!

V zmysle nového zákona o odpadoch, ktorý bude v platnosti k 01.07.2016 sa mení v našej obci spôsob vyvážania triedeného komunálneho odpadu ako sklo, papier, plasty a kovy. Preto Vám v najbližšej dobe do Vašich poštových schránok bude doručený hormonogram vývozu týchto triedených zložiek komunálneho odpadu aj s poučením ako triediť. Tie domácnosti a firmy ktoré si prevzali nové farebné plastové nádoby na triedený odpad sú povinné od 01.07.2016 ich už používať. Zber komunálneho odpadu po vytriedení spomínaných zložiek bude pokračovať v nezmenenom harmonograme. Triedenie komunálneho odpadu sa týka aj okrajových častí obce, v lokalitách kde nie je vývoz kukavozom. Tieto domácnosti na separovanie obdržia farebné plastové vrecia a o triedení budú taktiež informovaní harmonogramom vývozu týchto triedených zložiek komunálneho odpadu aj s poučením ako triediť.

Za porozumenie Vám ďakujeme!

Rozlúčka s deviatakmi

"Tajomstvo úspechu v živote nespočíva v tom, že robíme čo sa nám páči,

ale že nachádzame záľubu v tom, čo robíme."

 

Dňa 30. júna 2016 sa zúčastnilo 17 deviatakov našej Základnej školy, na slávnostnom odovzdávaní vysvedčení v obradnej sieni Obecného úradu v Kriváni. Po príhovore pána starostu, za účasti triednej učiteľky a pani riaditeľky, spolu so slávnostným zápisom do pamätnej knihy obce im boli odovzdané ich posledné vysvedčenia zo základnej školy. Každý žiak bol obdarovaný malým upomienkovým darčekom. Vo svojom príhovore pán starosta poďakoval pedagogickým pracovníkom a žiakom za úsilie, ktoré vynaložili pri štúdiu a rozširovaní svojích vedomostí. Do ďalšieho života im zaželal veľa úspechov v osobnom živote ako aj v ďalšom štúdiu. Na záver sme však všetkým žiakom s úsmevom na tvári zaželali vykročiť do ďalších dní tou správnou nohou.

Viac fotografií nájdete v ľavej časti stránky "O obci - Zo života obce - Rozlúčka s deviatakmi".

Verejná vyhláška o doručení písomnosti - Jozef Môťovský

Adresát písomnosti:    Jozef Môťovský

Bytom:                       962 04  Kriváň

Odosielateľ:               Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Detva, 

                                Štúrova 35, 962 12  Detva

Číslo písomnosti:        Výzva 2016/15238

je uložená na Obecnom úrade Kriváň, Kriváň č. 441.

            Z dôvodu, že adresát je hlásený na obec, doručuje sa písomnosť č. Výzva 2016/15238, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Detva, Štúrova 35, 962 12  Detva, verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 46 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku a § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.                                                   
            Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Kriváň, Kriváň č. 441 v úradných hodinách:                                   
Pondelok:        7,30 hod. – 11,45 hod.            12,15 hod. – 15,00 hod.

Utorok:           7,30 hod. – 11,45 hod.            12,15 hod. – 15,30 hod.

Streda:           7,30 hod. – 11,45 hod.            12,15 hod. – 16,30 hod.

Štvrtok:          7,30 hod. – 11,45 hod.            12,15 hod. – 15,30 hod.                                             
Piatok:           7,30 hod. – 11,45 hod.            12,15 hod. – 15,00 hod.


                Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Po tejto lehote bude písomnosť vrátená späť. 
            Zároveň je oznámenie zverejnené na webovej stránke obce Kriváň. 
 

                                                                                                   Imrich Paľko

                                                                                                   starosta obce

Vyvesené dňa: 17. 06. 2016

Zvesené dňa:

 

Vystúpenie DFS v Kriváni, v rámci festivalu Deti pod Poľanou

V piatok 24. júna 2016 o 19.00 hod. sa v našej obci uskutočnilo vystúpenie detských folklórnych súborov Csicsergok (z Maďarska), DFS Jurošík, a DNS Brěclavánek (z ČR). Súbory sa prezentovali v rámci festivalu Deti pod Poľanou, ktorý prebiehal v Hriňovej. Naša obec v spolupráci zo Základnou školou v Kriváni im zabezpečila na tento deň večeru, za čo sa nám chcelii svojím vystúpením poďakovať. Smola bola, že sa však nemali komu! Na vystúpenie prišlo 16 krivánčanov. Nič to však neubralo na hodnote ich vystúpení, kde mal dokonca súbor z Maďarska nacvičenú nejednu pieseň v slovenčine. Aj za to slabo zastúpené publikum im ďakujeme za ich skvelé výkony. A krivánčanom dávame na zamyslenie či vystúpenia na Detvianskych slávnostiach so zaplatením vstupného sú zaujímavejšie ako toto, ktoré bolo zdarma.

Viac fotografií nájdete v ľavej časti stánky "O obci - Zo života obce - Vystúpenie v rámci DFF v Hriňovej".

Ponuka stravovania zo školskej jedálne

   Základná škola v Kriváni oznamuje rodičom detí základnej školy a stredných škôl, že bude zabezpečovať v školskej jedálni poskytovanie obedov počas letných prázdnin v termíne od 1.7.2016 do 22.7.2016.
 
Cena 1 obeda je 1,33 €.

   Počas letných prázdnin školská jedálen ponúka obedy i pre dôchodcov odberom do obedárov.
 
Cena jedného obeda pre dôchodcu je 1,33 € a platí len počas letných prázdnin.
   Ostatní stravníci sa stravujú za nezmenených podmienok.

Bližšie informácie Vám podá p. Môťovská vedúca školskej jedálne, tel. č. 5469199.

Knižnica ĎAKUJE

Knižnica pri Obecnom úrade v Kriváni, ďakuje našej občianke, ktorá nám bezplatne darovala 245 kníh, prevažne z oblasti beletrie. Vyslovujeme jej veľké poďakovanie v mene všetkých čitateľov, ktorým sú knihy k dispozícii. Knižnica je prístupná zdarma všetkým občanom našej obce a je otvorená denne počas úradných hodín obecného úradu.

 

Ešte raz v mene všetkých čitateľov ĎAKUJEME !

 

 

Pozvánka zabehať si

Súbor na stiahnutie Zvolenská BuÄŹ FIT nie len IT-2016.pdf Zvolenská BuÄŹ FIT nie len IT-2016.pdf (964.7 kB)

Pozvánka na Vígľašský zámok

Súbor na stiahnutie VĂ­gÄľaš zámok.pdf VĂ­gÄľaš zámok.pdf (109 kB)

Pozvánka na Masarykov dvor

Súbor na stiahnutie Koniec šk.roku na MD.pdf Koniec šk.roku na MD.pdf (102 kB)

Koncert Mariána Čekovského a jeho kapely

Súbor na stiahnutie GrandViglas_CekovskyQ.pdf GrandViglas_CekovskyQ.pdf (290.4 kB)

Kinozáhrada Zvolen

Súbor na stiahnutie Kinozáhrada 2016.pdf Kinozáhrada 2016.pdf (165.2 kB)

Parkúrové preteky na Masarykovom dvore

Súbor na stiahnutie LetnĂ© jazdeckĂ© preteky na MD.pdf LetnĂ© jazdeckĂ© preteky na MD.pdf (111.6 kB)

Letný detský tábor Trenďáčik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie letny_tabor_cvc_trend-1.pdf letny_tabor_cvc_trend-1.pdf (205.2 kB)

Pozvánka

Súbor na stiahnutie pietna_spomienka.jpg pietna_spomienka.jpg (94.1 kB)

Oznam Občianskeho združenia Trhanovčan

Súbor na stiahnutie oznam.pdf oznam.pdf (34.7 kB)

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí ešte namajú zaplatené dane a poplatky za rok 2016, že tak môžu urobiť v stránkové dni:

v pondelok a piatok v čase od 7.30 - 15.00 hod.

a v stredu od 7.30 do 16.30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Prevádzka Materskej školy Kriváň počas letných prázdnin v školskom roku 2015/2016

 

Riaditeľstvo MŠ Kriváň oznamuje rodičom detí, že v čase letných prázdnin bude Materská škola v Kriváni č. 597, 962 04 Kriváň, otvorená.

V dňoch od 18. júla až 13. augusta 2016 a 02.09.2016 bude Materská škola v Kriváni zatvorená z dôvodu dezinfekcie priestorov, čerpania dovolenky zamestnancov a opráv na budove. Za porozumenie Vám ďakujeme.

V prípade potreby zabezpečíme umiestnenie dieťaťa v MŠ Detva. (Prosíme nahlásiť riaditeľke MŠ do 30.06.2016).

Školský rok 2016/2017 sa začína 05.09.2016 podľa https://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20162017/ .

Medzinárodný rockovo-metalový festival bude vo Zvolenskej Slatine

 

Súbor na stiahnutie plagát ZVS.pdf plagát ZVS.pdf (104.3 kB)

Na Kriváni sa stavia nová nájomná bytovka

Obec Kriváň zahájila v roku 2013 výstavbu obecných nájomných bytov v časti obce pri existujúcej 26 bytovke. Záujemcovia o tieto byty si môžu podávať žiadosti na Obecnom úrade v Kriváni, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Teraz je započatá výstavba v poradí 2 novej nájomnej bytovky so 16-timi 3-izbovými bytmi.

Prideľovanie a spravovanie týchto bytov sa riadi Smernicou č. 1/2012 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Obce Kriváň, ktorú nájdete na obecnej stránke www.obeckrivan.sk.

Bližšie informácie môžete získať u p. starostu I. Paľku, 045/5469152, mob. 0907830213.

Súbor na stiahnutie smernica.TIF smernica.TIF (852.3 kB)
Súbor na stiahnutie pôdorys náj. bytovky.TIF pôdorys náj. bytovky.TIF (208.4 kB)
Súbor na stiahnutie Žiadost o prid. bytu.doc Žiadost o prid. bytu.doc (29 kB)

Odpredaj pozemku pre výstavbu rodinného domu

Obecný úrad v Kriváni oznamuje občanom, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kriváni, schvaľuje odpredaj pozemku pod výstavbu rodinného domu formou kúpnej zmluvy.Je to parcela v časti obce u Nôtov:

  • C-KN č. 832 druh pozemku TTP, o výmere 895 m2, v k. ú. Kriváň, časť intravilán, evidovaná na LV č. 1159, vo vlastníctve obce Kriváň

Všetky náklady, spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Zájemci o kúpu pozemku si môžu podávať písomné žiadosti na Obecný úrad Kriváň, č. 441, 962 04 Kriváň.
Kontaktná osoba – starosta obce - p. Imrich Paľko, tel. č. 045/5469152, mob. 0907830213

 

Súbor na stiahnutie snímok z mapy KN stav. poz. Nôtovci.pdf snímok z mapy KN stav. poz. Nôtovci.pdf (23.3 kB)
Súbor na stiahnutie LV 1159.pdf LV 1159.pdf (114.9 kB)

Plánované termíny ODBERU KRVI

Oznamujeme Vám plánované termíny odberu krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR v obci Kriváň, ktoré sa uskutočnia v budove Spoločenského domu v Kriváni.
 

                 02.09.2016 (piatok) – 8.00 – 10.00 hod.
                      05.12.2016 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

 

 

 

Súbor na stiahnutie poučenie k odberu krvi.pdf poučenie k odberu krvi.pdf (22.6 kB)

Oznam pre majiteľov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Súbor na stiahnutie Zaburinie pozemkov - upozornenie.pdf Zaburinie pozemkov - upozornenie.pdf (882.3 kB)

Oznam Okresného oddelenia PZ v Detve

Vážení spoluobčania, polícia Vás touto cestou upozorňuje  v súvislosti s prípadmi podvodov na senioroch, aby v prípade akejkoľvek požiadavky neznámej osoby na poskytnutie finančnej hotovosti nevpúšťali neznáme osoby do svojich obydlí a dvorov a neodkladne telefonicky kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158. K podvodom na senioroch najčastejšie dochádza tak, že podvodník nežiada peniaze pre seba, ale pre blízkeho príbuzného občana, ktorého chce oklamať. Najprv občana kontaktuje telefonicky, kde sa predstaví ako syn alebo vnuk oslovujúci poškodeného ako otec, mama alebo starý otec, stará mama. Potom tá istá osoba príde k poškodenému pre peniaze ako sprostredkovateľ, ktorý doručí  požadované   peniaze  príbuznému.   Polícia  preto  žiada  občanov, aby  už po  prijatí  telefonickej  požiadavky  od  domnelého  príbuzného o finančnú hotovosť bezodkladne volali na tiesňové číslo polície 158. Prosíme Vás, upozornite na to svojich rodičov a starých rodičov!!!

POLÍCIA UPOZORŇUJE OBČANOV !!!

POLÍCIA UPOZORŇUJE OBČANOV !!!
S cieľom predísť vlámaniam do bytov a rodinných domov, následkom ktorých je častokrát odcudzenie hodnotných vecí, polícia upozorňuje občanov, aby si dávali pozor na zlodejov, ktorí často predstierajú, že sú predajcovia rôzneho tovaru, kontrolóri elektromerov, vodomerov a pod. V prípade, že sa v ich blízkosti pohybujú podozrivé osoby, je potrebné si ich všimnúť, poznačiť si evidenčné číslo vozidla a čo najskôr zavolať na bezplatné číslo „158“.
     V poslednej dobe boli zaznamenané prípady, kedy dvojica neznámych ľudí – muž a žena prišli občanov požiadať o finančnú pomoc, pričom uviedli, že mali dopravnú nehodu, pri ktorej bolo ich auto zničené a nemajú sa ako dostať domov. Týmto spôsobom od občanov neoprávnene vylákali určitý obnos peňazí, ktorý už nevrátili. Taktiež boli občanmi oznámené prípady, kedy osádka neznámeho osobného vozidla (bordovej farby, značky Daewo, s evidenčným číslom LM-Liptovský Mikuláš) ponúkala na predaj rôzne motorové píly, pričom je podozrenie, že tieto boli ukradnuté.

Dajte si pozor na podvodníkov
• Nenechajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o. boxami a iné.
• Nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, číslo poistky, alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísiel na overenie je od obchodníkov protizákonné!
• Nedovoľte nikomu aby vás náhlil niečo podpísať – dohodu o poistení, dohodu o predaji, kúpnu zmluvu. Prečítajte si pozorne a prejdite si to s niekým, komu veríte a kto tomu rozumie.
• Dajte si pozor na osoby, ktoré tvrdia, že sú zamestnancami firiem, organizácií, alebo štátnych agentúr, ktoré ponúkajú, že vám zadarmo získajú späť peniaze od podvodníkov.
• Neverte každému, kto vás za dverami požiada o pohár vody, možnosť zatelefonovať si od vás, pomoc pri nevoľnosti a iné. Situáciu môžete vyriešiť aj bez otvárania dverí tak, že zavoláte pomoc k vašim dverám telefonicky, alebo z okna. Ak neznámy mal nedobré úmysly, rýchlo odíde.
• Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte.
• Pred výberom peňazí z bankomatu sa presvedčte, či v jeho blízkosti nie je podozrivý človek.
• Nevpúšťajte do domu bez overenia si dokladov pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy. Tieto firmy zvyčajne informujú o termíne vašej návštevy svojho pracovníka dopredu. Žiadajte preto od nich preukaz pred tým, ako ich vpustíte dnu. Ak niečo vzbudí vaše podozrenie, zavolajte do inštitúcie, v mene ktorej osoby vystupujú a overte si ich.

Niekoľko rád pre Vás
► nenechávajte si kľúč od domu skrytý pred vchodovými dverami alebo kvetináčom
► nenechávajte odkazy na dverách, z ktorých je jasné, že nie je nikto doma a z čoho sa zlodej dozvie, kedy sa vrátime
► počas dlhodobej neprítomnosti nezaťahujte rolety a závesy
► požiadať susedov o priebežné kontrolovanie obydlia, vyberanie pošty z poštových schránok, za zváženie stojí aj vyvesenie viditeľnej tabuľky „Pozor zlý pes !“, hoci žiadneho psa nemáme
► vyhotovenie fotografií šperkov, obrazov a iných cenností je veľmi rozumné. V prípade odcudzenia to veľmi pomáha polícii
► zvukový alarm je veľmi účinným prostriedkom ochrany a je vhodný kombinovať ho s prenosom signálu o narušení do mobilných telefónov. V priebehu pár sekúnd nám zvonenie mobilného telefónu oznámi pokus o vykradnutie.

Nebuďte ľahostajní k svojmu majetku, v prípade akýchkoľvek poznatkov alebo informácií ku krádežiam tieto čo najskôr oznámte.

Usmernenie pre občanov od Policajného zboru SR

Súbor na stiahnutie Upozornenie pre seniorov.pdf Upozornenie pre seniorov.pdf (35.7 kB)

Usmernenie RVPS Zvolen pre občanov

Odchody autobusov z Kriváňa s platnosťou od 13.12.2015

Súbor na stiahnutie odchody autobusov z Kriváňa smer Detva.pdf odchody autobusov z Kriváňa smer Detva.pdf (69.4 kB)

webygroup

dnes je: 1.7.2016

meniny má: Diana

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2673451

Úvodná stránka