Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1701 (k 1.04.2016)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií.

Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo Rakúšania dokážu vážiť svoje produkty. Výrobky malých farmárov a ich rôzne špeciality nepovažujú za produkt nižšej kvality ako v obchode, ale práve naopak, sú zákazníkmi vyhľadávané, pretože sú nielen pekne zabalené, ale najmä chutné a často aj s informáciou ako produkt vznikol a akú má tradíciu. Prečo niečo také nefunguje na Slovensku?“

Farmička.sk je internetová tržnica venovaná inzercii všetkého čo s vidiekom a gazdovaním súvisí – predovšetkým ovocia, zeleniny, rôznych druhov jedla a nápojov a aj remeselných výrobkov, zvierat a služieb. Pridávanie ponúk je bezplatné, po vyplnení niekoľkých povinných polí sa ponuka automaticky zobrazí pod kategóriou, ktorú predajca zvolil. Záujemca o  produkt či službu môže predajcu kontaktovať buď telefonicky alebo prostredníctvom jednoduchého formulára na stránke.

Farmička.sk by nemala byť len o predaji, ale mala by byť aj ľuďoch a komunite, ktorá zdieľa podobné hodnoty. Na stránke tak nájdete aj pozvania na zaujímavé podujatia v regiónoch a články o gastronomických a regionálnych zaujímavostiach.

ATELIÉR POD NOSOM vo Zvolene

Súbor na stiahnutie Plagát Ateliér pod nosom.pdf Plagát Ateliér pod nosom.pdf (1.5 MB)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra pre obec Kriváň

Súbor na stiahnutie vyhlásenie voľby hlav. kontrolóra.pdf vyhlásenie voľby hlav. kontrolóra.pdf (58.6 kB)

Oznámenie o vyplácaní uhrady za užívanie poľovných pozemkov

Oznámenie o doručení písomnosti M. Žubrietovský

Oznámenie o doručení písomnosti J. Môťovský

Oznámenie o doručení písomnosti J. Belko

Prerušenie dodávky el. energie

Stredoslovenská energetika a. s., Oblastné riaditeľstvo Banská Bystrica oznamuje zákazníkom prerušenie dodávky elektrickej energie, z dôvodu vykonania plánovanej údržby el. zariadenia a prác na zariadeniach distribučnej sústavy:

11 augusta 2016 (štvrtok) od 7:45 hod. do 13:15 hod.,

Bez el. energie bude časť obce Svrčkovci. Všetky č. domov ktoré budú bez el. energie sú uvedené v priloženom dokumente.

 

     Za porozumenie Vám SSE a. s. ďakuje a zároveň sa ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie spôsobené prerušením dodávky elektrickej energie.

 

Súbor na stiahnutie Vyrozumenie.pdf Vyrozumenie.pdf (346.7 kB)

23. ročník osláv Cyrilo-Metodských dní

     V našej obci Obecný úrad, Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda a Telovýchovná jednota organizovali 23. ročník osláv Cyrilo-Metodských dní.
    V sobotu 25. júna 2016 sa o 10.00 hod. sa uskutočnila súťaž "Skate contest 2016" - na miestnej komunikácia za traťou.

    V nedeľu 3. júla 2016 o 8.00 hod. začal na parkovisku pri Spoločenskom dome 16. ročník Krivánskeho jarmoku. Deti sa mohli vyskákať na nafukovacích atrakciách a dať pomaľovať. Poobede o 16.00 hod. na ihrisku TJ Kriváň  prebiehalo športovo–zábavné popoludnie. Hlavným bodom športového popoludnia bolo futbalové derby medzi Kriváňom a Korytárkami.  Po zápase si sily zmerali ženy v hode váľkom, muži v kopaní jedenástok a v hode šajtou.

     V nedeľu 5. júla o 10.00 hod. bola slávená slávnostná sv. omša na Mníchu pri CM dvojkríži.
     Popoludní o 15.00 hod. u nás v kinosále v Spoloč. domu odohral Divadelný ochotnícky súbor z Kriváňa premiéru rozprávky "Miško drotár a naozajstná princezná" a aby sa pomestili všetci diváci, tak aj reprízu o 18.00 hod..

Fotografie z akcíí z ktorých sú nám dostupné fotky nájdete v ľavej časti stránky:

„O obci – Zo života obce - 16. ročník CM jarmoku“

„Rímskokatolícka cirkev – Zo života farnosti – CM omša na Mníchu 2016“

„Šport – Kalendár akcií - CM športové popoludnie 2016“

 

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Dobrý deň !

     Vytvorili sme web stránku www.slovenskyvyrobca.sk, ktorá slúži výhradne slovenským výrobcom a občanom. Jedná sa teda o nás občanov, preto Vás oslovujem.

     Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk  sme vytvorili pre občanov ZDARMA kategóriu „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.

     Takmer v každej obci ľudia niečo pestujú alebo chovajú. Pri tejto práci vznikajú aj prebytky, ktoré by radi ponúkli na predaj. Finančná situácia na Slovensku nie je veľmi priaznivá. Vy ako starostovia môžete významnou formou pomôcť, ako uvediem na príklade.      

      Bežný jav. Vášmu občanovi sa urodí väčšie množstvo napríklad čerešní. Majiteľ čerešne spotrebuje z úrody minimálnu časť. Zostatok  prezreje a popadá nevyužitý na zem. Dôvod nevyužitia môže byť napríklad, vyšší vek občana /preto sa úroda nepozbiera/, majiteľ nevie komu a ako prebytok úrody predať. Majiteľ prebytku úrody nemá peniaze na inzeráty alebo sa mu to finančne nevyplatí.

    Iný príklad. V lete sliepky nesú vo zvýšenej miere vajíčka. Toto množstvo jedna domácnosť nedokáže spotrebovať,  preto vzniknú znovu prebytky. Niektoré dôvody prečo nedokáže prebytky predať som už uvádzal.

     Pochopiteľne dôvodov môže byť viac čo závisí na konkrétnej osobe. Vy ako starostovia obcí poznáte svojich voličov a viete ako by sa im dalo aj v tejto súvislosti konkrétne pomôcť.

     Túto ponuku zdarma dávame preto, že pre jednotlivých občanov je predávať prebytky príliš prácne a nákladné. Je preto výhodné ak občan svoje prebytky pripraví doma a doma aj predá. Prípadne zvolí formu samozberu. V niektorých prípadoch je pre ľudí prezentovať svoje prebytky na internete aj nedostupné. Preto Vám ponúkame jedinečnú možnosť pomôcť svojim občanom prostredníctvom zaregistrovania obce na stránke www.slovenskyvyrobca.sk  v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“ tiež zdarma.

Verím že prebytky občanov nezostanú nevyužité a zmenia sa za Vašej pomoci na ich peniaze.

                                                                  Ing. Róbert Ďurík, obchodný riaditeľ

Plán vývozu triedeného komunálneho odpadu na rok 2016

Vážení občania!

V zmysle nového zákona o odpadoch, ktorý bude v platnosti k 01.07.2016 sa mení v našej obci spôsob vyvážania triedeného komunálneho odpadu ako sklo, papier, plasty a kovy. Preto Vám v najbližšej dobe do Vašich poštových schránok bude doručený hormonogram vývozu týchto triedených zložiek komunálneho odpadu aj s poučením ako triediť. Tie domácnosti a firmy ktoré si prevzali nové farebné plastové nádoby na triedený odpad sú povinné od 01.07.2016 ich už používať. Zber komunálneho odpadu po vytriedení spomínaných zložiek bude pokračovať v nezmenenom harmonograme. Triedenie komunálneho odpadu sa týka aj okrajových častí obce, v lokalitách kde nie je vývoz kukavozom. Tieto domácnosti na separovanie obdržia farebné plastové vrecia a o triedení budú taktiež informovaní harmonogramom vývozu týchto triedených zložiek komunálneho odpadu aj s poučením ako triediť.

Za porozumenie Vám ďakujeme!

Knižnica ĎAKUJE

Knižnica pri Obecnom úrade v Kriváni, ďakuje našej občianke, ktorá nám bezplatne darovala 245 kníh, prevažne z oblasti beletrie. Vyslovujeme jej veľké poďakovanie v mene všetkých čitateľov, ktorým sú knihy k dispozícii. Knižnica je prístupná zdarma všetkým občanom našej obce a je otvorená denne počas úradných hodín obecného úradu.

 

Ešte raz v mene všetkých čitateľov ĎAKUJEME !

 

 

Pozvánka na Sládkovičove slávnosti

Súbor na stiahnutie pozvánka Sládkovičove návraty.pdf pozvánka Sládkovičove návraty.pdf (83 kB)

Country záhrada 2016

Súbor na stiahnutie Country záhrada 2016.jpg Country záhrada 2016.jpg (735.3 kB)

Oznam Občianskeho združenia Trhanovčan

Súbor na stiahnutie oznam.pdf oznam.pdf (34.7 kB)

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí ešte namajú zaplatené dane a poplatky za rok 2016, že tak môžu urobiť v stránkové dni:

v pondelok a piatok v čase od 7.30 - 15.00 hod.

a v stredu od 7.30 do 16.30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Prevádzka Materskej školy Kriváň počas letných prázdnin v školskom roku 2015/2016

 

Riaditeľstvo MŠ Kriváň oznamuje rodičom detí, že v čase letných prázdnin bude Materská škola v Kriváni č. 597, 962 04 Kriváň, otvorená.

V dňoch od 18. júla až 13. augusta 2016 a 02.09.2016 bude Materská škola v Kriváni zatvorená z dôvodu dezinfekcie priestorov, čerpania dovolenky zamestnancov a opráv na budove. Za porozumenie Vám ďakujeme.

V prípade potreby zabezpečíme umiestnenie dieťaťa v MŠ Detva. (Prosíme nahlásiť riaditeľke MŠ do 30.06.2016).

Školský rok 2016/2017 sa začína 05.09.2016 podľa https://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20162017/ .

Medzinárodný rockovo-metalový festival bude vo Zvolenskej Slatine

 

Súbor na stiahnutie plagát ZVS.pdf plagát ZVS.pdf (104.3 kB)

Na Kriváni sa stavia nová nájomná bytovka

Obec Kriváň zahájila v roku 2013 výstavbu obecných nájomných bytov v časti obce pri existujúcej 26 bytovke. Záujemcovia o tieto byty si môžu podávať žiadosti na Obecnom úrade v Kriváni, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Teraz je započatá výstavba v poradí 2 novej nájomnej bytovky so 16-timi 3-izbovými bytmi.

Prideľovanie a spravovanie týchto bytov sa riadi Smernicou č. 1/2012 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Obce Kriváň, ktorú nájdete na obecnej stránke www.obeckrivan.sk.

Bližšie informácie môžete získať u p. starostu I. Paľku, 045/5469152, mob. 0907830213.

Súbor na stiahnutie smernica.TIF smernica.TIF (852.3 kB)
Súbor na stiahnutie pôdorys náj. bytovky.TIF pôdorys náj. bytovky.TIF (208.4 kB)
Súbor na stiahnutie Žiadost o prid. bytu.doc Žiadost o prid. bytu.doc (29 kB)

Odpredaj pozemku pre výstavbu rodinného domu

Obecný úrad v Kriváni oznamuje občanom, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kriváni, schvaľuje odpredaj pozemku pod výstavbu rodinného domu formou kúpnej zmluvy.Je to parcela v časti obce u Nôtov:

  • C-KN č. 832 druh pozemku TTP, o výmere 895 m2, v k. ú. Kriváň, časť intravilán, evidovaná na LV č. 1159, vo vlastníctve obce Kriváň

Všetky náklady, spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Zájemci o kúpu pozemku si môžu podávať písomné žiadosti na Obecný úrad Kriváň, č. 441, 962 04 Kriváň.
Kontaktná osoba – starosta obce - p. Imrich Paľko, tel. č. 045/5469152, mob. 0907830213

 

Súbor na stiahnutie snímok z mapy KN stav. poz. Nôtovci.pdf snímok z mapy KN stav. poz. Nôtovci.pdf (23.3 kB)
Súbor na stiahnutie LV 1159.pdf LV 1159.pdf (114.9 kB)

Plánované termíny ODBERU KRVI

Oznamujeme Vám plánované termíny odberu krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR v obci Kriváň, ktoré sa uskutočnia v budove Spoločenského domu v Kriváni.
 

                 02.09.2016 (piatok) – 8.00 – 10.00 hod.
                      05.12.2016 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

 

 

 

Súbor na stiahnutie poučenie k odberu krvi.pdf poučenie k odberu krvi.pdf (22.6 kB)

Oznam pre majiteľov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Súbor na stiahnutie Zaburinie pozemkov - upozornenie.pdf Zaburinie pozemkov - upozornenie.pdf (882.3 kB)

Oznam Okresného oddelenia PZ v Detve

Vážení spoluobčania, polícia Vás touto cestou upozorňuje  v súvislosti s prípadmi podvodov na senioroch, aby v prípade akejkoľvek požiadavky neznámej osoby na poskytnutie finančnej hotovosti nevpúšťali neznáme osoby do svojich obydlí a dvorov a neodkladne telefonicky kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158. K podvodom na senioroch najčastejšie dochádza tak, že podvodník nežiada peniaze pre seba, ale pre blízkeho príbuzného občana, ktorého chce oklamať. Najprv občana kontaktuje telefonicky, kde sa predstaví ako syn alebo vnuk oslovujúci poškodeného ako otec, mama alebo starý otec, stará mama. Potom tá istá osoba príde k poškodenému pre peniaze ako sprostredkovateľ, ktorý doručí  požadované   peniaze  príbuznému.   Polícia  preto  žiada  občanov, aby  už po  prijatí  telefonickej  požiadavky  od  domnelého  príbuzného o finančnú hotovosť bezodkladne volali na tiesňové číslo polície 158. Prosíme Vás, upozornite na to svojich rodičov a starých rodičov!!!

POLÍCIA UPOZORŇUJE OBČANOV !!!

POLÍCIA UPOZORŇUJE OBČANOV !!!
S cieľom predísť vlámaniam do bytov a rodinných domov, následkom ktorých je častokrát odcudzenie hodnotných vecí, polícia upozorňuje občanov, aby si dávali pozor na zlodejov, ktorí často predstierajú, že sú predajcovia rôzneho tovaru, kontrolóri elektromerov, vodomerov a pod. V prípade, že sa v ich blízkosti pohybujú podozrivé osoby, je potrebné si ich všimnúť, poznačiť si evidenčné číslo vozidla a čo najskôr zavolať na bezplatné číslo „158“.
     V poslednej dobe boli zaznamenané prípady, kedy dvojica neznámych ľudí – muž a žena prišli občanov požiadať o finančnú pomoc, pričom uviedli, že mali dopravnú nehodu, pri ktorej bolo ich auto zničené a nemajú sa ako dostať domov. Týmto spôsobom od občanov neoprávnene vylákali určitý obnos peňazí, ktorý už nevrátili. Taktiež boli občanmi oznámené prípady, kedy osádka neznámeho osobného vozidla (bordovej farby, značky Daewo, s evidenčným číslom LM-Liptovský Mikuláš) ponúkala na predaj rôzne motorové píly, pričom je podozrenie, že tieto boli ukradnuté.

Dajte si pozor na podvodníkov
• Nenechajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o. boxami a iné.
• Nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, číslo poistky, alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísiel na overenie je od obchodníkov protizákonné!
• Nedovoľte nikomu aby vás náhlil niečo podpísať – dohodu o poistení, dohodu o predaji, kúpnu zmluvu. Prečítajte si pozorne a prejdite si to s niekým, komu veríte a kto tomu rozumie.
• Dajte si pozor na osoby, ktoré tvrdia, že sú zamestnancami firiem, organizácií, alebo štátnych agentúr, ktoré ponúkajú, že vám zadarmo získajú späť peniaze od podvodníkov.
• Neverte každému, kto vás za dverami požiada o pohár vody, možnosť zatelefonovať si od vás, pomoc pri nevoľnosti a iné. Situáciu môžete vyriešiť aj bez otvárania dverí tak, že zavoláte pomoc k vašim dverám telefonicky, alebo z okna. Ak neznámy mal nedobré úmysly, rýchlo odíde.
• Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte.
• Pred výberom peňazí z bankomatu sa presvedčte, či v jeho blízkosti nie je podozrivý človek.
• Nevpúšťajte do domu bez overenia si dokladov pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy. Tieto firmy zvyčajne informujú o termíne vašej návštevy svojho pracovníka dopredu. Žiadajte preto od nich preukaz pred tým, ako ich vpustíte dnu. Ak niečo vzbudí vaše podozrenie, zavolajte do inštitúcie, v mene ktorej osoby vystupujú a overte si ich.

Niekoľko rád pre Vás
► nenechávajte si kľúč od domu skrytý pred vchodovými dverami alebo kvetináčom
► nenechávajte odkazy na dverách, z ktorých je jasné, že nie je nikto doma a z čoho sa zlodej dozvie, kedy sa vrátime
► počas dlhodobej neprítomnosti nezaťahujte rolety a závesy
► požiadať susedov o priebežné kontrolovanie obydlia, vyberanie pošty z poštových schránok, za zváženie stojí aj vyvesenie viditeľnej tabuľky „Pozor zlý pes !“, hoci žiadneho psa nemáme
► vyhotovenie fotografií šperkov, obrazov a iných cenností je veľmi rozumné. V prípade odcudzenia to veľmi pomáha polícii
► zvukový alarm je veľmi účinným prostriedkom ochrany a je vhodný kombinovať ho s prenosom signálu o narušení do mobilných telefónov. V priebehu pár sekúnd nám zvonenie mobilného telefónu oznámi pokus o vykradnutie.

Nebuďte ľahostajní k svojmu majetku, v prípade akýchkoľvek poznatkov alebo informácií ku krádežiam tieto čo najskôr oznámte.

Usmernenie pre občanov od Policajného zboru SR

Súbor na stiahnutie Upozornenie pre seniorov.pdf Upozornenie pre seniorov.pdf (35.7 kB)

Usmernenie RVPS Zvolen pre občanov

Odchody autobusov z Kriváňa s platnosťou od 13.12.2015

Súbor na stiahnutie odchody autobusov z Kriváňa smer Detva.pdf odchody autobusov z Kriváňa smer Detva.pdf (69.4 kB)

Odchody vlakov platné od 13.12.2015

Súbor na stiahnutie Odchody vlakov od 13.12.2015 Kriváň.pdf Odchody vlakov od 13.12.2015 Kriváň.pdf (75.7 kB)

webygroup

dnes je: 26.7.2016

meniny má: Anna, Hana

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2749209

Úvodná stránka