Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1701 (k 1.04.2016)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

21. ročník súťaže v speve ľudových piesní "Spievaj si, vtáčatko"

 

V nedeľu 22. mája 2016 sa uskutočnil 21. ročník súťaže detí ZŠ Kriváň v speve ľudových piesní „Spievaj si, vtáčatko“.

Viac sa dočítate a fotografie si môžete pozrieť v ľavej časti stránky "O obci - Zo života obce - Spievaj si, vtáčatko 2016".

 

 

Plánované termíny ODBERU KRVI

Oznamujeme Vám plánované termíny odberu krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR v obci Kriváň, ktoré sa uskutočnia v budove Spoločenského domu v Kriváni.

27.05.2016 (piatok) – 8.00 – 10.00 hod.
                 02.09.2016 (piatok) – 8.00 – 10.00 hod.
                      05.12.2016 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

 

 

 

Súbor na stiahnutie poučenie k odberu krvi.pdf poučenie k odberu krvi.pdf (22.6 kB)

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí ešte namajú zaplatené dane a poplatky za rok 2016, že tak môžu urobiť v stránkové dni:

v pondelok a piatok v čase od 7.30 - 15.00 hod.

a v stredu od 7.30 do 16.30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Denný letný tábor v Detve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie plagát1.pdf plagát1.pdf (29.8 kB)
Súbor na stiahnutie plagát2.pdf plagát2.pdf (88.3 kB)

Prevádzka Materskej školy Kriváň počas letných prázdnin v školskom roku 2015/2016

 

Riaditeľstvo MŠ Kriváň oznamuje rodičom detí, že v čase letných prázdnin bude Materská škola v Kriváni č. 597, 962 04 Kriváň, otvorená.

V dňoch od 18. júla až 13. augusta 2016 a 02.09.2016 bude Materská škola v Kriváni zatvorená z dôvodu dezinfekcie priestorov, čerpania dovolenky zamestnancov a opráv na budove. Za porozumenie Vám ďakujeme.

V prípade potreby zabezpečíme umiestnenie dieťaťa v MŠ Detva. (Prosíme nahlásiť riaditeľke MŠ do 30.06.2016).

Školský rok 2016/2017 sa začína 05.09.2016 podľa https://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20162017/ .

Pozvánka na Guľášmajstra v Stožku

Súbor na stiahnutie guľášmajster.pdf guľášmajster.pdf (41.3 kB)

Pozvánka na Borovú Horu

Súbor na stiahnutie Dni rododendronov.pdf Dni rododendronov.pdf (65.8 kB)

Dni mesta Zvolen

Súbor na stiahnutie Dni_mesta_ZV.pdf Dni_mesta_ZV.pdf (172.9 kB)

MDD vo Zvolene

Súbor na stiahnutie MDD ZV.pdf MDD ZV.pdf (128.5 kB)

Tradičná chuť Podpoľania

Súbor na stiahnutie Tradičná chuť.jpg Tradičná chuť.jpg (408.6 kB)

Koncert zahraničných speváckych zborov

Súbor na stiahnutie koncerty-plagat.pdf koncerty-plagat.pdf (358.1 kB)

Carmen á la Gypsy Devils

Dobrý deň,

chcela by som Vás týmto mailom informovať o najväčšej udalosti tohto roka, ktorá sa bude konať na Masarykovom dvore. Lístky sa budú v predpredaji predávať na našej recepcii. V ponuke sú tieto typy lístkov:

- sektor VIP stoly pred pódiom cena 38,-Eur na osobu ( VIP vstupenky taktiež zahŕňajú fľašu sektu pre 4 osoby  + pochutiny)

- sektor divadelné sedenie cena 28,- Eur

- sektor tribúna I cena 23,- Eur

- sektor tribúna II cena 20,- Eur

Zároveň v prílohe tohto mailu Vám posielam plagát a aj malú ukážku z vystúpenia https://www.youtube.com/watch?v=4F9Oj8sXGoc.

Všetci ste srdečne pozvaní. Pre ďalšie bližšie informácie kontaktujte našu recepciu na telefónnom čísle: +421 45 5244600.

                                S pozdravom

                                Marcela Malatincová

 

Súbor na stiahnutie Carmen_plagat A3_Masarykov dvor Viglas.pdf Carmen_plagat A3_Masarykov dvor Viglas.pdf (176 kB)

Medzinárodný rockovo-metalový festival bude vo Zvolenskej Slatine

 

Súbor na stiahnutie plagát ZVS.pdf plagát ZVS.pdf (104.3 kB)

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Kriváni č. 597 oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v čase od 30.4 do 31.05.2016 počas prevádzky MŠ.

PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY :
Dieťa sa priíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. a novely školského zákona od 1. septembra 2015, týkajúca sa ustanovenia § 20 ods. 2.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY :
- do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 do 6 rokov veku
- výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku
- na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude doručené zákonnému zástupcovi do 30.06.2016 e-mailom.
 

Fotogalériu z činností v MŠ nájdete v ľavej časti stránky "Školstvo/Materská škola .                                                     

                                                            Mgr. Viera Šufliarska - riaditeľka Materskej školy v Kriváni

                                                            tel.: 045/5469181, e-mail: skolkakrivan@gmail.com 

Na Kriváni sa stavia nová nájomná bytovka

Obec Kriváň zahájila v roku 2013 výstavbu obecných nájomných bytov v časti obce pri existujúcej 26 bytovke. Záujemcovia o tieto byty si môžu podávať žiadosti na Obecnom úrade v Kriváni, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Teraz je započatá výstavba v poradí 2 novej nájomnej bytovky so 16-timi 3-izbovými bytmi.

Prideľovanie a spravovanie týchto bytov sa riadi Smernicou č. 1/2012 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Obce Kriváň, ktorú nájdete na obecnej stránke www.obeckrivan.sk.

Bližšie informácie môžete získať u p. starostu I. Paľku, 045/5469152, mob. 0907830213.

Súbor na stiahnutie smernica.TIF smernica.TIF (852.3 kB)
Súbor na stiahnutie pôdorys náj. bytovky.TIF pôdorys náj. bytovky.TIF (208.4 kB)
Súbor na stiahnutie Žiadost o prid. bytu.doc Žiadost o prid. bytu.doc (29 kB)

Odpredaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov

Obecný úrad v Kriváni oznamuje občanom, že na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kriváni, schvaľuje odpredaj pozemkov pod výstavbu rodinných domov formou kúpnej zmluvy. Sú to parcelyv časti obce u Nôtov:

  • C-KN č. 832 druh pozemku TTP,
  • C-KN č. 838 druh pozemku zast. pl., C-KN č. 839 druh pozemku TTP,
  • C-KN č. 840 druh pozemku zast. pl., C-KN č. 841 druh pozemku TTP,
  • C-KN č. 842 druh pozemku zas. pl., C-KN č. 843 druh pozemku TTP,

  • všetky pozemky sú vhodné pre výstavbu 4 rodinných domov v k. ú. Kriváň, časť intravilán, evidované na LV č. 1159, vo vlastníctve obce Kriváň

Všetky náklady, spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. Zájemci o kúpu pozemkov si môžu podávať písomné žiadosti na Obecný úrad Kriváň, č. 441, 962 04 Kriváň.
Kontaktná osoba – starosta obce - p. Imrich Paľko, tel. č. 045/5469152, mob. 0907830213

 

Súbor na stiahnutie snímok z mapy KN stav. poz. Nôtovci.pdf snímok z mapy KN stav. poz. Nôtovci.pdf (23.3 kB)
Súbor na stiahnutie LV 1159.pdf LV 1159.pdf (114.9 kB)

Plán vývozu komunálneho odpadu na rok 2016

Harmonogram vývozu TKO v obci  Kriváň:

kuka nádoby – každý  druhý  nepárny utorok v mesiaci :

                                                  05.01.2016   05.07.2016 - sviatok

19.01.2016   19.07.2016

02.02.2016   02.08.2016

16.02.2016   16.08.2016

01.03.2016   30.08.2016

15.03.2016   13.09.2016

29.03.2016   27.09.2016

12.04.2016   11.10.2016

26.04.2016   25.10.2016

10.05.2016   08.11.2016

24.05.2016   22.11.2016

07.06.2016   06.12.2016

21.06.2016   20.12.2016

 

Harmonogram vývozu PET – fliaš :

                         modré plast. vrecia – zatiaľ tak ako obvykle každý posledný piatok v mesiaci

v priebehu roka možná zmena vývozu, ktorá bude vopred oznámená

 

       Separovaný zber – sklo (existujúce spoločné kontajnery -párny týždeň utorok)

22.03.2016    14.06.2016    6.09.2016    27.12.2016

 

NEFUNKČNÉ AUTOBATÉRIE, ELEKTROSPOTREBIČE, BIELU TECHNIKU,

KOVOVÝ ODPAD, TEXTIL,

M Ô Ž E T E  ULOŽIŤ V PRACOVNÝCH DŇOCH OD 7.00 do 15.00 hod.

 V ZBERNOM DVORE – PLECHOVÁ BRÁNA PRI SPOLOČENSKOM DOME V KRIVÁNI.

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste uvedený odpad nedávali

do komunálneho odpadu – kontajnerov.

Oznam pre majiteľov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy

Súbor na stiahnutie Zaburinie pozemkov - upozornenie.pdf Zaburinie pozemkov - upozornenie.pdf (882.3 kB)

Oznam Okresného oddelenia PZ v Detve

Vážení spoluobčania, polícia Vás touto cestou upozorňuje  v súvislosti s prípadmi podvodov na senioroch, aby v prípade akejkoľvek požiadavky neznámej osoby na poskytnutie finančnej hotovosti nevpúšťali neznáme osoby do svojich obydlí a dvorov a neodkladne telefonicky kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158. K podvodom na senioroch najčastejšie dochádza tak, že podvodník nežiada peniaze pre seba, ale pre blízkeho príbuzného občana, ktorého chce oklamať. Najprv občana kontaktuje telefonicky, kde sa predstaví ako syn alebo vnuk oslovujúci poškodeného ako otec, mama alebo starý otec, stará mama. Potom tá istá osoba príde k poškodenému pre peniaze ako sprostredkovateľ, ktorý doručí  požadované   peniaze  príbuznému.   Polícia  preto  žiada  občanov, aby  už po  prijatí  telefonickej  požiadavky  od  domnelého  príbuzného o finančnú hotovosť bezodkladne volali na tiesňové číslo polície 158. Prosíme Vás, upozornite na to svojich rodičov a starých rodičov!!!

Usmernenie pre občanov od Policajného zboru SR

Súbor na stiahnutie Upozornenie pre seniorov.pdf Upozornenie pre seniorov.pdf (35.7 kB)

Oznam o zneškodňovaní odpadu

Obec Kriváň v zmysle zákona o odpadoch zabezpečuje nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na jej území. Nakoľko sa v poslednom období hromadí množstvo sťažností z radu občanov a nespokojní sme so stavom zaobchádzania s odpadom v rámci obci aj my, rozhodli sme sa znovu vysvetliť Vám zákonný postup nakladania s odpadom v našej obci.

Sadzba poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu každého občana v obci je stanovená na osobu a kalendárny rok, pričom neberieme do úvahy množstvo vyvezeného odpadu.
Smetné nádoby s komunálnym odpadom pri rodinných domoch sú vyvážané raz za dva týždne. Z domácností kde nie je prístup na pravidelný vývoz komunálneho odpadu, zabezpečujeme ich odvoz raz mesačne.

Obecný úrad zabezpečuje pre občanov vývoz Pet fliaš a skla. Stlačené plastové fľaše, kelímky, sáčky, fólie, sa v domácnostiach zbierajú do igelitových vriec, ktoré Vám vždy na výmenu dávame a Obecný úrad raz mesačne zabezpečí ich vývoz.
Zberné kontajnery na sklo umiestnené v obci sú vyvážané po naplnení minimálne štyri razy do roka a aj viackrát podľa potreby.
Nefunkčné autobatérie, elektrospotrebiče, bielu techniku, kovový odpad, môžete v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. odovzdať v zbernom dvore pri obecnom úrade, za plechovou bránou. Tu sa nachádza aj špeciálny zberový kontajner na zber použitého šatstva, obuvi a hračiek, ktorého odvoz nám zabezpečuje oprávnená firma.
Základná a Materská škola robia každoročne zber papiera. Výkup a možnú výmenu papiera za toaletný papier alebo hygienické vreckovky robí minimálne 2 krát do roka v našej obci oprávnená firma. Občanom to oznamujeme vopred v obecnom rozhlase aj na internetovej stránke.

Veľko-objemný odpad z domácností môžu občania likvidovať do kontajnerov, ktoré sa z viacerých miest v obci vyvážajú dvakrát do roka a to v jarnom a jesennom období. Kontajnery sú pristavované na vopred určených miestach v obci, o čom sú občania vopred informovaní obecným rozhlasom, aj na internetovej stránke obce. Vývoz kontajnera býva zvyčajne aj 2 krát na tom istom mieste.
Kompostovateľný odpad ako konáre zo stromov a len posekaná tráva je každému umožnené na vlastné náklady vyviesť k stálemu stanovišťu veľkoobjemového kontajneru za cintorín, kde bude tento odpad nami následne zoštiepkovaný a zlikvidovaný v zmysle zákona. Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste teda konáre zo stromov nedávali do veľkoobjemových kontajnerov umiestňovaných po obci.

Každý občan, ktorý robí na svojom rodinnom dome akékoľvek stavebné práce pri ktorých vzniká stavebný odpad je povinný ho likvidovať na vlastné náklady a na oprávnené miesto - zákonnú skládku odpadu v Detve – Studienci. To isté platí aj pre firmy, ktoré vykonávajú stavebné práce v rámci našej obci.
Stavebný odpad ktorý vzniká pri stavbe nových hrobových miest, alebo ich rekonštrukcii na cintoríne, je nájomca hrobového miesta, alebo zhotoviteľ týchto prác povinný zlikvidovať na vlastné náklady a na oprávnené miesto - zákonnú skládku odpadu v Detve – Studienci.

V žiadnom prípade nebudeme tolerovať ukladanie odpadu ktorý je možné triediť do veľkoobjemového kontajneru umiestneného za cintorínom, alebo kdekoľvek v obci a ani v ich okolí. Likvidácia toho nevytriedeného odpadu  by nás stála ďalšie finančné prostiriedky, od ktorých by sme mohli byť oslobodení. Stále stanovište veľkoobjemových kontajnerov za cintorínom je neustále monitorované kamerovým systémom. Preto Vás upozorňujeme, že ten kto zneškodní odpad ktorý je možné vytriediť nie v súlade so zákonom o odpadoch bude prejednávaný obcou v priestupkovom konaní a bude mu uložená pokuta.

 

POLÍCIA UPOZORŇUJE OBČANOV !!!

POLÍCIA UPOZORŇUJE OBČANOV !!!
S cieľom predísť vlámaniam do bytov a rodinných domov, následkom ktorých je častokrát odcudzenie hodnotných vecí, polícia upozorňuje občanov, aby si dávali pozor na zlodejov, ktorí často predstierajú, že sú predajcovia rôzneho tovaru, kontrolóri elektromerov, vodomerov a pod. V prípade, že sa v ich blízkosti pohybujú podozrivé osoby, je potrebné si ich všimnúť, poznačiť si evidenčné číslo vozidla a čo najskôr zavolať na bezplatné číslo „158“.
     V poslednej dobe boli zaznamenané prípady, kedy dvojica neznámych ľudí – muž a žena prišli občanov požiadať o finančnú pomoc, pričom uviedli, že mali dopravnú nehodu, pri ktorej bolo ich auto zničené a nemajú sa ako dostať domov. Týmto spôsobom od občanov neoprávnene vylákali určitý obnos peňazí, ktorý už nevrátili. Taktiež boli občanmi oznámené prípady, kedy osádka neznámeho osobného vozidla (bordovej farby, značky Daewo, s evidenčným číslom LM-Liptovský Mikuláš) ponúkala na predaj rôzne motorové píly, pričom je podozrenie, že tieto boli ukradnuté.

Dajte si pozor na podvodníkov
• Nenechajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o. boxami a iné.
• Nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, číslo poistky, alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísiel na overenie je od obchodníkov protizákonné!
• Nedovoľte nikomu aby vás náhlil niečo podpísať – dohodu o poistení, dohodu o predaji, kúpnu zmluvu. Prečítajte si pozorne a prejdite si to s niekým, komu veríte a kto tomu rozumie.
• Dajte si pozor na osoby, ktoré tvrdia, že sú zamestnancami firiem, organizácií, alebo štátnych agentúr, ktoré ponúkajú, že vám zadarmo získajú späť peniaze od podvodníkov.
• Neverte každému, kto vás za dverami požiada o pohár vody, možnosť zatelefonovať si od vás, pomoc pri nevoľnosti a iné. Situáciu môžete vyriešiť aj bez otvárania dverí tak, že zavoláte pomoc k vašim dverám telefonicky, alebo z okna. Ak neznámy mal nedobré úmysly, rýchlo odíde.
• Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte.
• Pred výberom peňazí z bankomatu sa presvedčte, či v jeho blízkosti nie je podozrivý človek.
• Nevpúšťajte do domu bez overenia si dokladov pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy. Tieto firmy zvyčajne informujú o termíne vašej návštevy svojho pracovníka dopredu. Žiadajte preto od nich preukaz pred tým, ako ich vpustíte dnu. Ak niečo vzbudí vaše podozrenie, zavolajte do inštitúcie, v mene ktorej osoby vystupujú a overte si ich.

Niekoľko rád pre Vás
► nenechávajte si kľúč od domu skrytý pred vchodovými dverami alebo kvetináčom
► nenechávajte odkazy na dverách, z ktorých je jasné, že nie je nikto doma a z čoho sa zlodej dozvie, kedy sa vrátime
► počas dlhodobej neprítomnosti nezaťahujte rolety a závesy
► požiadať susedov o priebežné kontrolovanie obydlia, vyberanie pošty z poštových schránok, za zváženie stojí aj vyvesenie viditeľnej tabuľky „Pozor zlý pes !“, hoci žiadneho psa nemáme
► vyhotovenie fotografií šperkov, obrazov a iných cenností je veľmi rozumné. V prípade odcudzenia to veľmi pomáha polícii
► zvukový alarm je veľmi účinným prostriedkom ochrany a je vhodný kombinovať ho s prenosom signálu o narušení do mobilných telefónov. V priebehu pár sekúnd nám zvonenie mobilného telefónu oznámi pokus o vykradnutie.

Nebuďte ľahostajní k svojmu majetku, v prípade akýchkoľvek poznatkov alebo informácií ku krádežiam tieto čo najskôr oznámte.

Usmernenie RVPS Zvolen pre občanov

Zverejnenie informácie o projekte "Škola šitá na mieru" . Na financovaní projektu okrem ESF a ŠR sa spolupodieľa aj zriaďovateľ ZŠ v Kriváni - Obec Kriváň.

Súbor na stiahnutie projekt Škola šitá na mieru.pdf projekt Škola šitá na mieru.pdf (40.4 kB)

Informácie Technických služieb Detva pre občanov

Súbor na stiahnutie Likvidácia odpadu TS Detva.TIF Likvidácia odpadu TS Detva.TIF (265 kB)

Odchody autobusov z Kriváňa s platnosťou od 13.12.2015

Súbor na stiahnutie odchody autobusov z Kriváňa smer Detva.pdf odchody autobusov z Kriváňa smer Detva.pdf (69.4 kB)

Odchody vlakov platné od 13.12.2015

Súbor na stiahnutie Odchody vlakov od 13.12.2015 Kriváň.pdf Odchody vlakov od 13.12.2015 Kriváň.pdf (75.7 kB)

webygroup

dnes je: 28.5.2016

meniny má: Viliam

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2574125

Úvodná stránka