Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1704 (k 1.1.2017)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

1. Krivánske Fašiangy

V sobotu 18. februára 2017 zorganizoval Divadelný ochotnícky súbor v spolupráci s obcou Kriváň 1. ročník FAŠIANGOV.

Fašiangový sprievod odštartoval svoje účinkovanie za sprievodu hudby a masiek a nepohrdol povzvánkou navštíviť aj niektoré domácnosti. Gazdinky im za odmenu napichli na ražeň, alebo zabalili niečo zo svojich tradičných fašiangových dobrôt.

Približne o 16.00 hodine ukončili fašiangový sprievod ukážkou zvykov pre všetkých občanov, ale aj návštevníkov obce na parkovisku pred Spoločenským domom. Tešíme sa že našu pozvánku svojou účasťou podporiť túto ľudovú tradíciu aj v našej obci, prijalo aj mnohopočetné publikum.

Každý sa mohol ponúknuť výbornými pampúškami, fánkami, teplým čajíkom, ale aj niečím ostrejším. A kto mal odvahu veru si aj zatancoval.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinil k zdarnému priebehu tejto akcie. Najväčšia vďaka patrí naším divadelníkom, pretože bez nich by sa táto akcia neuskutočnila.

Dúfame, že v tejto úspešne začatej tradícii sa bude pokračovať aj v ďalšich rokoch a k divadelníkom sa pridajú aj ostatní občania a prispejú tak svojou troškou k budovaniu tohto ľudového zvyku v našej obci.

 

Viac fotografií si môžete pozrieť v ľavej časti stránky "O obci - Zo života obce - 1. Krivánske Fašiangy".

72. výročie oslobodenia obce

 

Naša obec si 10. februára 2017 pripomenula 72. výročie oslobodenia našej obce od fašistov počas II. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätníku padlých v parku. Pietneho aktu sa zúčastnili deti zo Základnej školy, členovia Jednoty dôchodcov, zamestnanci Roľníckeho družstva a poslanec obecného zastupiteľstva.

Viac fotografií nájdete v ľavej časti stránky "O obci - Zo života obce - 72. výročie oslobodenia obce. "

 

Úspechy našich detí v streľbe

V dňoch 4. a 5.2.2017 sa konali v priestoroch ZŠ Mazorníkovo 1 Brezno Majstrovstvá kraja BB v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré boli kvalifikačným pretekom na Majstrovstvá SR. Náš ŠSK reprezentovalo 9 strelcov pod vedením trénera Záchenského a jeho asistentov Ing. Majerovej a p. Pavlíka. Strelci súťažili v 4 disciplínach, z toho 2 olympijských.
Je potešujúce, že sa môžeme oprieť o našich najskúsenejších strelcov, ktorí majú skúsenosti s Majstrovstiev SR v minulom období a ich výkonnosť stále napreduje a rozširujeme svoju činnosť aj o ďalšie disciplíny. Puškové disciplíny sme celkom v rámci kraja ovládli, čo potvrdzuje aj dobrú prácu trénerov v ich príprave.

Viac sa aj o úspechoch našich strelcov dočítate na   diabolka.sk/majstrovsta-kraja-bb-2017/

 

Dňa 6. 2. 2017 sa v priestoroch ZŠ Mazorníkovo – Brezno uskutočnili Majstrovstvá Banskobystrického kraja v športovej streľbe žiakov ZŠ a OŠG, ktoré spoločne organizovali MŠVVS SR, SSZ, KV SSZ Banská Bystrica a ŠSK Brezno. Zo základných škôl okresu Detva mali možnosť na Majstrovstvách Banskobystrického kraja reprezentovať svoju školu žiaci zo ZŠ Kriváň, ZŠ J. Drdoša – Vígľaš a ŽS J. J. Thurzu – Detva. Celá súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná a na všetkých strelcoch bolo vidieť odhodlanie vybojovať čo najlepší strelecký výsledok a tak získať možnosť reprezentovať svoju školu na Majstrovstvách Slovenska v športovej streľbe žiakov.

Viac sa aj o úspechoch našich strelcov dočítate na   diabolka.sk/majstrovstva-bb-kraja-ziakov/

 

fotky si môžete pozrieť : https://1drv.ms/f/s!Ak66ia_Xisz4haBoqGK4xU_EIO-euQ

                                                                                                    Dusan Majer

Upozornenie KR PZ Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie Upozornenie KR PZ Banská Bystrica.pdf Upozornenie KR PZ Banská Bystrica.pdf (51.6 kB)

VV oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Rýchlostná cesta R2 Kriváň -Lovinobaňa - Tomášovce"

VV Oznam o predaji dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby

2. Výročie Masarykovho dvora

Súbor na stiahnutie výročie MD.jpg výročie MD.jpg (120.8 kB)

Pozvánka na Zvolenské Randevú

Súbor na stiahnutie Zvolenské Randevú.jpg Zvolenské Randevú.jpg (219.4 kB)

Pozvánka do Zvolena

Súbor na stiahnutie plagat copy.jpg plagat copy.jpg (819.5 kB)

Pozvánka do Očovej

Pozvánka na Podborovú

Súbor na stiahnutie plagát Podborová.jpg plagát Podborová.jpg (181.3 kB)

Pozvánka na Jumping

Súbor na stiahnutie jumping foto.jpg jumping foto.jpg (101.5 kB)
Súbor na stiahnutie výhody jumpingu.jpg výhody jumpingu.jpg (65.3 kB)

O Z N A M o držaní psov

Vážení občania,
Obecný úrad ďakuje všetkým obyvateľom, ktorí si udržujú poriadok pred svojimi domami a majiteľom psov, ktorí sa starajú, aby sa ich psy volne nepohybovali po verejných priestranstvách a neznečisťovali ich. Vzhľadom na upozornenia, že ešte niekoľkí majitelia psov nedodržujú zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú podmienky držania psov, ako i VZN obce Kriváň o chove psov, a to najmä tým, že ich nechajú volne sa pohybovať po uliciach, parkoch, športoviskách, školských i farských areáloch, zastávkach a pod. V zmysle predpisov je majiteľ psa povinný na verejnom priestranstve použiť vodítko na vedenie psa a v prípade, že znečistí verejné priestranstvo, je povinný ho bez vyzvania očistiť. Venčenie psov sa môže vykonávať za dozoru, len mimo intravilánu obce a mimo pozemkov prislúchajúcich k rodinným domom a iným objektom.
Volne pohybujúce psy sa môžu dostať do kontaktu s nakazenými zvieratami napr. na besnotu, prasačí mor a tieto zavliecť do obce. Žiadame všetkých občanov, ktorí poznajú majiteľov volne pohybujúcich sa psov, aby ich upozornili a len v prípade, že nedošlo k náprave, nahlásili na obecný úrad. Ak občan podá oznámenie na Obecný úrad alebo políciu, majiteľovi voľne sa pohybujúceho psa hrozí v priestupkovom konaní pokuta do výšky 65 €. (Ak dôjde k napadnutiu psom, prípadne k pohryzeniu, majiteľa psa čaká pokuta až do výšky 165 €). V prípade, že bude takýto pes odchytený, náklady s tým súvisiace môžu byť vymáhané od majiteľa psa.

Za porozumenie Vám ďakujeme!
 

URSO určil nové ceny za dodávku pitnej vody aj v našej obci na rok 2017

Súbor na stiahnutie list od StVPS B.B. na obce.pdf list od StVPS B.B. na obce.pdf (51.2 kB)
Súbor na stiahnutie Blizsie informacie o cenach pitnej vody.pdf Blizsie informacie o cenach pitnej vody.pdf (63.1 kB)

Nové odchody autobusov a vlakov platné od 11.12.2016

Plánované termíny ODBERU KRVI v roku 2017

Oznamujeme Vám plánované termíny odberu krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby SR v obci Kriváň, ktoré sa uskutočnia v budove Spoločenského domu v Kriváni.
 

                20.03.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

24.07.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

04.12.2017 (pondelok) – 8.00 – 10.00 hod.

 

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on, alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.

 

 

 

Súbor na stiahnutie poučenie k odberu krvi.pdf poučenie k odberu krvi.pdf (22.6 kB)

Centrum právnej pomoci, konzultačné pracovisko Detva

Mesto Detva v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvára v Detve Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

O Centre právnej pomoci (CPP)

Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených podmienok.

Čo Konzultačné stredisko CPP ponúka

Právne poradenstvo a právna pomoc vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Klient má počas predbežnej konzultácie nárok na poskytnutie základnej právnej rady, ktorá zahŕňa najmä vysvetlenie daného právneho problému, upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kedy ?

Každý štvrtok v čase od 9.00 h do 13.00 h

Kde ?

Kultúrne centrum A. Sládkoviča – bábková sála

Obrancov mieru 871/1

962 12 Detva

Kontakt

Tel.: 0918 644 615; 048/242 00 26; 048/242 00 28

Mail : info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Vykurovacie obdobie - usmernenie OR HaZZ vo Zvolene

Súbor na stiahnutie Plagát - komín.pdf Plagát - komín.pdf (395.1 kB)
Súbor na stiahnutie Usmernenie obce - vykurovacia sezóna.pdf Usmernenie obce - vykurovacia sezóna.pdf (198.5 kB)
Súbor na stiahnutie Vykurovacie obdobie - Povinnosti občanov.pdf Vykurovacie obdobie - Povinnosti občanov.pdf (275.1 kB)
Súbor na stiahnutie Vykurovacie obdobie - Relácia.pdf Vykurovacie obdobie - Relácia.pdf (101.8 kB)

Plán vývozu triedeného komunálneho odpadu na rok 2017

Súbor na stiahnutie ODPAD_HARMONOGRAM VÝVOZU_2017.pdf ODPAD_HARMONOGRAM VÝVOZU_2017.pdf (8 kB)

Pomôcka k triedeniu odpadu (zmena - u nás sa papier ukladá do hnedej nádoby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac sa dozviete: http://www.obeckrivan.sk/likvidacia-odpadu.phtml?id3=56682

                        http://www.triedime.sk/

Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 1. str..pdf poučenie k triedeniu 1. str..pdf (74.5 kB)
Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 2. str..pdf poučenie k triedeniu 2. str..pdf (68.9 kB)

Na Kriváni sa stavia nová nájomná bytovka

Obec Kriváň zahájila v roku 2013 výstavbu obecných nájomných bytov v časti obce pri existujúcej 26 bytovke. Záujemcovia o tieto byty si môžu podávať žiadosti na Obecnom úrade v Kriváni, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Teraz je započatá výstavba v poradí 2 novej nájomnej bytovky so 16-timi 3-izbovými bytmi.

Prideľovanie a spravovanie týchto bytov sa riadi Smernicou č. 1/2012 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Obce Kriváň, ktorú nájdete na obecnej stránke www.obeckrivan.sk.

Bližšie informácie môžete získať u p. starostu I. Paľku, 045/5469152, mob. 0907830213.

Súbor na stiahnutie smernica.TIF smernica.TIF (852.3 kB)
Súbor na stiahnutie pôdorys náj. bytovky.TIF pôdorys náj. bytovky.TIF (208.4 kB)
Súbor na stiahnutie ziadost_o_prid._bytu.doc ziadost_o_prid._bytu.doc (32 kB)

Povinnosť nahlásenia zmeny údajov

Obecný úrad Kriváň, ekonomické oddelenie upozorňuje občanov, ktorí sú platiteľmi miestnej dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a kanalizáciu nasledovne:


Občania, u ktorých nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve
nehnuteľností, teda zánik alebo vznik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť
a podať daňové priznanie do 31. januára 2017.


Občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo Obec Kriváň
a študenti si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny
odpad a kanalizáciu, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2017.
 

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov a nie sú platiteľmi dane za psa, že je ich povinnosťou psa nahlásiť a platiť DAŇ ZA PSA.

Bližšie informácie získate na Obecnom úrade u Mgr. Dančovej č.t. 045/5469436.

 

Súbor na stiahnutie ohlasenie o zmene k poplatku.rtf ohlasenie o zmene k poplatku.rtf (17.5 kB)
Súbor na stiahnutie ohlasenie o zmene k poplatku r. 2017.pdf ohlasenie o zmene k poplatku r. 2017.pdf (23 kB)

webygroup

dnes je: 21.2.2017

meniny má: Eleonóra

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3431766

Úvodná stránka