Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Kriváň

Obec Kriváň

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kriváň.
kraj : Banskobystrický
okres : Detva
región : Podpoľanie
počet obyvateľov : 1701 (k 1.04.2016)
rozloha : 916 ha
nadmorská výška : 390 m nad morom

Zahájenie Vianočného obdobia v našej obci

 

V našej obci sa v tomto období uskutočnilo viac akcií, ktoré boli predzvesťou prichádzajúcich vianočných sviatkov.

V nedeľu 4. decembra odohrala ľudová hudba Ďatelinka svoj koncert pri príležitosti 45. výročia jej vzniku. Spolu s ľudovou hudbou Ďatelinka sa prezentovala vystúpením folklórna skupina Detvani, s vianočným pásmom. Súčasťou bola aj výstava Ďatelinka fotoobjektívom.

V pondelok 5. decembra bol v našej obci zorganizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou jednotkou a Miestnou organizáciou slovenského červeného kríža odber krvi, na ktorom mohlo tentokrát darovať krv len 15 darcov, hoci účasť bola hojnejšia. V mene všetkých ktorí túto nenahraditeľnú tekutinu budú potrebovať im vyslovujeme poďakovanie.

V utorok 6. decembra sme v obradnej sieni slávnostne uvítali do života 11 detí, ktoré sa narodili v roku 2016 a poďakovali 8 našim občanom - viacnásobným bezpríspevkovým darcom krvi, držiteľom plakety MUDr. Jána Jánskeho.

Poobede, na sviatok sv. Miluláša, zavítal k nám do spoločenského domu Mikuláš, spolu s pomocníkmi anjelom a čertom, aby pozdravil všetky deti. Každá trieda materskej školy sa svojim programom predstavila hojnému počtu rodičov a starých rodičov. Na záver Mikuláš slávnostne zapálil vianočný stromček aj s ostatnou výzdobou, čím sa aj u nás oficiálne začali tohtoročné Vianoce.

Fotografie z týchto akcií si môžete prezrieť v ľavej časti stránky:

O obci – Zo života obce – Koncert ĽH Ďatelinka a FS Detvani

O obci – Zo života obce - Uvítanie detí do života

O obci – Zo života obce – Mikuláš 2016

Pozvánka na Vianočnú akadémiu ZŠ

Súbor na stiahnutie Vianočná akadémia 2016.pdf Vianočná akadémia 2016.pdf (82.9 kB)

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce  K r i v á ň  zvoláva

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Kriváni,  ktoré sa bude konať dňa :

    15. decembra  2016 (štvrtok) o 17. 30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kriváni.

P r o g r a m :     

Zahájenie

Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Kontrola úloh

Správa starostu obce o činnosti

Geodeticca – zmluvy o vecnom bremene – Rýchlostná cesta R2

Zámena pozemkov u Nôtov (vysporiadanie cesty)

Odkúpenie pozemku pod bytový dom (nová A2 - 16 b.j.) – schválenie potrebných uznesení k žiadosti na odkúpenie novej A2 - 16 b.j. na ŠFRB a MDVaRR SR

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017

Návrh dodatok č. 1  k VZN č. 2/2014 o zásadách odmeňovania poslancov OZ

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Rôzne (prejednanie doručených žiadostí)

Diskusia

Návrh na uznesenie

Záver

                                                                                                 Imrich P a ľ k o       

                                                                                                   starosta obce

 

Nočný Luciovský pochod na Javor

Zraz účastníkov bude v piatok 9.12.2016 o 19:00 hod. na nám. v Divíne. Odtiaľ sa pôjde na Javor po modrej značke. Pre tých ktorým sa to zdá náročné môžu sa zastaviť na Uhliarskom, to je asi v polovici cesty a odtiaľ sa vrátia späť na Divín do kultúrneho domu. Tu pri prezentácii zaplatia 1 euro a potom všetkých čaká občerstvenie v podobe tradičnej Luciovskej kapustnice. Je to náročné podujatie, každý ide na vlastnú zodpovednosť a deti do 18 rokov len so sprievodom rodičov alebo dospelej osoby. Na cestu si treba zobrať teplé nepremokavé oblečenie, občerstvenie a hlavne osvetlenie. Záver podujatia sa ako obyčajne predľži až do druhého dňa. Takže v sobotu 10. decembra okolo 2:00 hod. ráno  bude končiť Nočný Luciovský pochod na Javor. Organizátor podujatia KST Javor Divín praje všetkým účastníkom hlavne veľa šťastia a zároveň veľa pekných turistických zážitkov.

Majstrovstvá okresov v športovej streľbe žiakov

Dňa 29. 11. 2016 sa v priestoroch našej Základnej školy Kriváň konali Majstrovstvá okresov Detva, Zvolen a Krupina v športovej streľbe žiakov, ktoré spoločne organizovali MŠVV SR, SSZ, KSZ Banská Bystrica a ŠSK Kriváň. Žiaci zároveň súťažili o postup na Majstrovstvá banskobystrického kraja, ktoré sa uskutočnia v Brezne vo februári 2017.

Všetkých súťažiacich privítala pani riaditeľka  Mgr. Oľga Gabľasová a do súťaže im popriala pevnú ruku a dobrú mušku.

Najlepšie sa darilo Danielovi Jurčovi, ktorý získal prvé miesto v kategórii starších žiakov s výsledkom 274 kruhov a Matejovi Lojkovi, ktorý v tej istej kategórii získal druhé miesto s výsledkom 251 kruhov. Tento výsledok je zároveň aj jeho osobným rekordom. V kategórii starších žiačok Nina Majerová obsadila tretie miesto a spolu s Danielom Jurčom a Dominikom Kamenským celkové prvé miesto v súťaži družstiev.

V kategórii mladších žiakov si výborne viedol Martin Pivka, ktorý si zo súťaže odniesol najcennejší kov a jeho výsledok 241 kruhov je zároveň jeho osobným rekordom.

Celkové umiestnenie:

Kategória starší žiaci:

1. miesto          Daniel JURČO            ZŠ Kriváň        274 kruhov

2. miesto          Matej LOJKA              ZŠ Kriváň        251 kruhov

3. miesto          Dominik KAMENSKÝ    ZŠ Kriváň        246 kruhov

Kategória staršie žiačky:

1. miesto          Slavomíra GALDÍKOVÁ   ZŠ Vígľaš        270 kruhov

2. miesto          Petra ŠČEVLÍKOVÁ        ZŠ IV, Detva   262 kruhov

3. miesto          Nina MAJEROVÁ           ZŠ Kriváň        257 kruhov

Kategória mladší žiaci:

1. miesto          Martin PIVKA      ZŠ Kriváň        241 kruhov

2. miesto          Matej HLIVA       ZŠ Kriváň        217 kruhov

3. miesto          Adam KAPEC      ZŠ Vígľaš        200 bodov

Kategória mladšie žiačky:

1. miesto          Eva LOJKOVÁ    ZŠ Kriváň        184 kruhov

Kategória družstiev:

1. miesto          ZŠ Kriváň„A“   družstvá starší žiaci:      777 kruhov

3. miesto          ZŠ Kriváň„B“   družstvá starší žiaci:      583 kruhov

1. miesto          ZŠ Kriváň       družstvá mladší žiaci:     642 kruhov

 

Daniel Jurčo, Matej Lojka, Dominik Kamenský, Nina Majerová, Matej Pivka, Matúš Hliva a Evka Lojková si zabezpečili postup na Majstrovstvá banskobystrického kraja 2017. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

                                                                                      Ing. Dušan Majer

Nové odchody autobusov a vlakov platné od 11.12.2016

Oznámenie o doručení písomnosti M. Žubrietovský

Medovníkové mesto Hriňová

Súbor na stiahnutie Medovníkové mesto Hriňová.jpg Medovníkové mesto Hriňová.jpg (468.3 kB)

Pozvánka na detské divadlo do Hriňovej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie Dve rozprávky na brusku.jpg Dve rozprávky na brusku.jpg (142.8 kB)

Vianoce na Hrade Modrý Kameň

Súbor na stiahnutie Vianoce na Hrade Modrý Kameň.pdf Vianoce na Hrade Modrý Kameň.pdf (519.8 kB)

Pozvánka na Mikuláša na Masarykovom dvore

Súbor na stiahnutie Mikuláš na Masarykovom dvore.pdf Mikuláš na Masarykovom dvore.pdf (100.2 kB)

Vianočná Detva 2016

Súbor na stiahnutie Vianočná Detva 2016.jpg Vianočná Detva 2016.jpg (82.7 kB)
Súbor na stiahnutie Vianočný koncert Detva.jpg Vianočný koncert Detva.jpg (126.9 kB)

Hriňovské Vianoce

Súbor na stiahnutie Hrinovske Vianoce.jpg Hrinovske Vianoce.jpg (189.9 kB)

Vianočná dedina a Vianoce na ľade - Zvolen

Súbor na stiahnutie VIANOCE NA ĽADE 2016-page-001.jpg VIANOCE NA ĽADE 2016-page-001.jpg (485 kB)
Súbor na stiahnutie Vianočná dedina 2016-finálna verzia.pdf Vianočná dedina 2016-finálna verzia.pdf (6.3 MB)

Banskobystrické Vianoce

Súbor na stiahnutie Bystrické vianoce.jpg Bystrické vianoce.jpg (234.7 kB)

Ponuka Motorestu u Gáboríkov

 

 

 

Motorest u Gáboríkov ponúka občanom možnosť usporiadať rodinné oslavy, kary, firemné posedenia a podobne v novootvorených priestoroch s kapacitou až 40 osôb.

Bližšie informácie priamo v motoreste u Gáboríkov.

Tešia sa na Vašu návštevu!

 

 

 

 

 

Upozornenie od KR PZ B. Bystrica

Výzva na zaplatenie daní a poplatkov za rok 2016

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí ešte namajú zaplatené dane a poplatky za rok 2016, že tak môžu urobiť v stránkové dni:

v pondelok a piatok v čase od 7.30 - 15.00 hod.

a v stredu od 7.30 do 16.30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.

Centrum právnej pomoci, konzultačné pracovisko Detva

Mesto Detva v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvára v Detve Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

O Centre právnej pomoci (CPP)

Centrum právnej pomoci vzniklo 1. januára 2006 na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. ako štátna rozpočtová organizácia, ktorá v súlade so zákonom poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi, pri splnení zákonom stanovených podmienok.

Čo Konzultačné stredisko CPP ponúka

Právne poradenstvo a právna pomoc vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Klient má počas predbežnej konzultácie nárok na poskytnutie základnej právnej rady, ktorá zahŕňa najmä vysvetlenie daného právneho problému, upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty, prípadne pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

Kedy ?

Každý štvrtok v čase od 9.00 h do 13.00 h

Kde ?

Kultúrne centrum A. Sládkoviča – bábková sála

Obrancov mieru 871/1

962 12 Detva

Kontakt

Tel.: 0918 644 615; 048/242 00 26; 048/242 00 28

Mail : info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

Začína vykurovacie obdobie - usmernenie OR HaZZ vo Zvolene

Súbor na stiahnutie Plagát - komín.pdf Plagát - komín.pdf (395.1 kB)
Súbor na stiahnutie Usmernenie obce - vykurovacia sezóna.pdf Usmernenie obce - vykurovacia sezóna.pdf (198.5 kB)
Súbor na stiahnutie Vykurovacie obdobie - Povinnosti občanov.pdf Vykurovacie obdobie - Povinnosti občanov.pdf (275.1 kB)
Súbor na stiahnutie Vykurovacie obdobie - Relácia.pdf Vykurovacie obdobie - Relácia.pdf (101.8 kB)

Plán vývozu triedeného komunálneho odpadu na rok 2016

Vážení občania!

V zmysle nového zákona o odpadoch, ktorý bude v platnosti k 01.07.2016 sa mení v našej obci spôsob vyvážania triedeného komunálneho odpadu ako sklo, papier, plasty a kovy. Preto Vám v najbližšej dobe do Vašich poštových schránok bude doručený hormonogram vývozu týchto triedených zložiek komunálneho odpadu aj s poučením ako triediť. Tie domácnosti a firmy ktoré si prevzali nové farebné plastové nádoby na triedený odpad sú povinné od 01.07.2016 ich už používať. Zber komunálneho odpadu po vytriedení spomínaných zložiek bude pokračovať v nezmenenom harmonograme. Triedenie komunálneho odpadu sa týka aj okrajových častí obce, v lokalitách kde nie je vývoz kukavozom. Tieto domácnosti na separovanie obdržia farebné plastové vrecia a o triedení budú taktiež informovaní harmonogramom vývozu týchto triedených zložiek komunálneho odpadu aj s poučením ako triediť.

Za porozumenie Vám ďakujeme!

Pomôcka k triedeniu odpadu (zmena - u nás sa papier ukladá do hnedej nádoby)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac sa dozviete: http://www.obeckrivan.sk/likvidacia-odpadu.phtml?id3=56682

                        http://www.triedime.sk/

Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 1. str..pdf poučenie k triedeniu 1. str..pdf (74.5 kB)
Súbor na stiahnutie poučenie k triedeniu 2. str..pdf poučenie k triedeniu 2. str..pdf (68.9 kB)

Na Kriváni sa stavia nová nájomná bytovka

Obec Kriváň zahájila v roku 2013 výstavbu obecných nájomných bytov v časti obce pri existujúcej 26 bytovke. Záujemcovia o tieto byty si môžu podávať žiadosti na Obecnom úrade v Kriváni, kde im budú poskytnuté bližšie informácie.

Teraz je započatá výstavba v poradí 2 novej nájomnej bytovky so 16-timi 3-izbovými bytmi.

Prideľovanie a spravovanie týchto bytov sa riadi Smernicou č. 1/2012 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Obce Kriváň, ktorú nájdete na obecnej stránke www.obeckrivan.sk.

Bližšie informácie môžete získať u p. starostu I. Paľku, 045/5469152, mob. 0907830213.

Súbor na stiahnutie smernica.TIF smernica.TIF (852.3 kB)
Súbor na stiahnutie pôdorys náj. bytovky.TIF pôdorys náj. bytovky.TIF (208.4 kB)
Súbor na stiahnutie Žiadost o prid. bytu.doc Žiadost o prid. bytu.doc (29 kB)

webygroup

dnes je: 9.12.2016

meniny má: Izabela

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3217070

Úvodná stránka