Obec Kriváň
ObecKriváň

Jedálniček

 

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA STRAVU
 

od 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť nové právne úpravy ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. 

Podrobné informácie nájdete v prílohe

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku

Formulár na posúdenie príjmu

Informácia - dotácie na stravu