Obec Kriváň
ObecKriváň

O nás

Naša materská škola leží v krásnom prírodnom prostredí Podpoľania. Je trojtriedna a navštevujú ju deti od 2,5 do 6 rokov.

 

šk.rok 2018/2019


lienka I.trieda
 Červené lienky
 Pani učiteľky: Vlasta Prokešová DiS- triedna  učiteľka
                            Zuzana Gogová - učiteľka
 
vcielkyII.trieda
Včielky
Pani učiteľky: Mária  Čabanová - triedna učiteľka
                           Mgr.Viera Šufliarská - učiteľka
 

zabyIII.trieda
Zelené žabky
Pani učiteľky: Iveta  Milanová - triedna učiteľka
                            Mgr.Jana Vrťová - učiteľka /riaditeľka MŠ/

 

Každá trieda má vlastnú herňu, spálňu aj jedáleň. Dostatok priestoru na pohyb máme na vlastnom školskom dvore, ktorý je dobre vybavený preliezkami, šmýkačkami a pieskoviskom. V suteréne sa nachádza veľká telocvičňa tiež vybavená moderným náradím a náčiním. V tejto organizujeme aj rôzne podujatia a divadlá.
Naša MŠ je zameraná na regionálnu a enviromentálnu výchovu /zelená škola /.Zapájame sa do projektu Dental alarm /starostlivosť o zuby deti/ .Súťažime v projekte Domestos na obnovu spoločných WC deti.  Pri materskej škole je založené Občianske združenie Snežienka, ktoré pomáha pri rôznych akciách a hlavne pri získavaní 2% dane. V rámci projektu Zelená škola sme si svojpomocne vybudovali pocitový chodník a jazierko.