Obec Kriváň
ObecKriváň

Oznamy

Opatrenie COVID-19

 Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Manuál vychádza z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8. 2021 a vyhlášok  Úradu verejného  zdravotníctva SR zverejnených 12.8.2021.

Usmernenie MŠ:

- Dodržiavať ROR( rúško- odstup- ruky),

- prevádzka MŠ od 02.09.2021 je od 6:15 do 16:30,

- o 8:15 sa uzamyká MŠ z bezpečnostných dôvodov,

- zákonný zástupca má rúško na tvári- dieťa NIE,

- dieťa má v skrinke dve  hygienicky zabalené rúška,

- pri dverách je povinná dezinfekcia rúk ( rodič aj dieťa),

- z dôvodu odporúčania minimalizovania miešania detí a striedania miestností, doporučujem využívať zbernú triedu ,,žltú“ len pri pracovnom zaneprázdnení.(t.j. v čase od 06:15 do 07:00 a poobede od 15:30 do 16:30),

- pri odovzdávaní dieťaťa, odovzdajte aj vyplnené tlačivá- sú v prílohe. V prípade ak nemáte možnosť si doma pripraviť tlačivo, tak si ho vypíšete v šatni.

 

Bezpríznakovosť 

Pri  prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní( vrátane víkendov a sviatkov)  rodič predkladá  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti(viď príloha) V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, považuje sa dieťa za príznakového. ( V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostaných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. ) Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

Prerušenie prevádzky MŠ

Podľa nového COVID Automatu  sa bude prevádzka MŠ prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej materskej škole. Ak sa v triede vyskytne dieťa  alebo zamestnanec pozitívny na  ochorenie COVID- 19,  pôjdu deti z triedy do 14 dňovej karantény. Okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. Ak sa osoba pozitívna na COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa, zostáva v karanténe len toto dieťa.

Výnimky z karantény

Výnimky z karantény si môžu uplatniť :

-deti, ktoré prekonali ochorenie COVID -19 za posledných 180 dní a majú o tom doklad,

- osoba ktorá bola zaočkovaná.

Za dieťa  môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením Oznámenie o výnimke z karantény( viď príloha) 

OČR

Rodič má nárok na ošetrovné, ak štatutárny zástupca alebo RÚVZ  rozhodol o prerušení prevádzky v triede dieťaťa v ktorej sa vyskytlo ochorenie COVID-19,  alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá doma dieťa na základe vlastného rozhodnutia,  nárok na OČR mu nevzniká. 

Povinnosti rodiča

- V prípade, že je u dieťaťa  podozrenie na   COVID-19 alebo bol v úzkom  kontakte  s osobou pozitívnou na COVID- 19, rodič bezodkladne o tom informuje triednu učiteľku.

- Bezodkladne nahlásiť karanténu materskej škole, ak bola  nariadená detským lekárom alebo RÚVZ.

- V prípade, že je u dieťaťa  potvrdené ochorenie COVID-19, rodič bezodkladne informuje triednu  učiteľku alebo riaditeľku  MŠ.

 Viera Šufliarská, riaditeľka MŠ

* potrebné dokumenty nájdete v časti "Tlačivá na stiahnutie"

 

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA STRAVU
 

od 01.08.2021 nadobudli účinnosť nové právne úpravy ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

http://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

Dotáciu na stravu má dieťa:

ktoré žije v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na: - všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus; - deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); - deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Táto skutočnosť sa  preukazuje čestným vyhlásením.

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
31

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 10. 2021
polojasno 10 °C 3 °C
nedeľa 24. 10. jasná obloha 10/1 °C
pondelok 25. 10. jasná obloha 11/2 °C
utorok 26. 10. zamračené 11/3 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom