Obec Kriváň
ObecKriváň

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Kriváň
Kriváň č. 441
96204 Kriváň
 
Telefón, mail a fax:
starosta - p. Imrich Paľko 045/5469152 - aj fax, mobil: 0907830213

hospodárka - Mgr. Dančová Zuzana 045/5469436
 
registratúra, matrika a evidencia obyvateľov, sociálne služby - p. Malatincová Anna 045/5469177
 
spoločná úradovňa stavebného úradu - p. Miroslav Hanes  045/5469004  miroslav.hanes@obeckrivan.sk
spoločná úradovňa špeciálneho stavebného úradu
úsek životného prostredia
 
Jana Močárová 
kultúra,rozhlas,trhovisko,knižnica,prevádzkovanie cintorína,civilná obrana
 
                                                    
získanie informácií -