Obec Kriváň
ObecKriváň

Obecný úrad

ouAdresa:

Obecný úrad Kriváň
Kriváň č. 441
96204 Kriváň
 
 
Telefón, mail a fax:
starosta - p. Imrich Paľko 045/5469152 - aj fax, mobil: 0907830213

hospodárka - Mgr. Dančová Zuzana 045/5469436
 
registratúra, matrika a evidencia obyvateľov, sociálne služby - p. Malatincová Anna 045/5469177
 
spoločná úradovňa stavebného úradu - p.Miroslav Hanes 045/5469004 
spoločná úradovňa špeciálneho stavebného úradu
úsek životného prostredia
 
 
kultúra, rozhlas, trhovisko, knižnica, prevádzkovanie cintorína v Kriváni, civilná obrana- p. Jana Močárová t.č. 0915 443 440
                                                 
získanie informácií - info@obeckrivan.sk