Obec Kriváň
ObecKriváň

Miestne poplatky

Miestne poplatky vyberané obcou Kriváň, schválené na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kriváni, konaného dňa 30. júna 2011

kopírovanie

 • kopírovanie tlačív formát A4 jednostranne     .......................... 0,05 €
                                                         obojstranne ............................... 0,10 €
 • kopírovanie tlačív formát A3 jednostranne .............................. 0,10 €
                                                         obojstranne ............................... 0,20 €

Rozhlas

 • vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase .............................. 1,30 €
             (predajná akcia, gratulácia)
 • za verejné priestranstvo – predajná akcia .......................... 5,- €


preprava AVIA

 • v rámci Kriváňa ............................................... 7,- €
 • mimo obec .................................................... 0,70 € / km
 • občania bez trv. pobytu v obci Kriváň ......... 0,85 € / km


práce vykonané UNC

 • v katastri obce .................................................... 10,- € / mth
 • mimo kataster ..................................................... 20,- € / mth


Prenájom priestorov

 • Vestibul – obchodná akcia ................................... 5,- € / 1 hodinu                                                                                                                                                                                                              

Klub dôchodcov

 • poplatky za prenájom - občania Kriváňa ..........10 €
 • občania bez trv. pobytu v obci Kriváň ................. 15 € 

Od poplatku sú oslobodené príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ako Základná škola, Materská škola, Telovýchovná jednota, všetky verejnoprospešné akcie a Jednota Dôchodcov v Kriváni.