Obec Kriváň
ObecKriváň

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 10. 2022

Darovacia zmluva

2022/22

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Kriváň

Ing. Juraj O.

5. 10. 2022

Darovacia zmluva

2022/21

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Kriváň

Ľubomír O.

22. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov

2022/20

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Obec Kriváň

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo

12. 9. 2022

Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Kriváň - "Rozšírenie vodovodu pre bytové domy Kriváň"

2022/19

0,00 EUR Nula eur

Obec Kriváň

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

25. 8. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

2022/18

121,85 EUR

Obec Kriváň

ORANGE Slovensko as

25. 8. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

2022/17

229,40 EUR

Obec Kriváň

ORANGE Slovensko as

25. 8. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 622023925

2022/16

0,00 EUR Nula eur

Obec Kriváň

StVPS, a. s.

27. 7. 2022

Kúpna zmluva - vodovod

2022/15

1,20 EUR Jedno euro dvadsať centov

Obec Kriváň

L&Z Čech s.r.o.

12. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi

2022/14

100,92 EUR

SENIOR ACTIVE Hriňová, n. o.

Obec Kriváň

20. 6. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

2022/13

Nula eur

Obec Kriváň

L&Z Čech s.r.o.

3. 6. 2022

Hromadná licenčná zmluva

2022/12

14,40 EUR

Obec Kriváň

SOZA

17. 5. 2022

Darovacia zmluva

2022/11

0,00 EUR Nula eur

Obec Kriváň

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

16. 5. 2022

Zmluva o zabezpečení poskytnovania sociálnej služby

2022/10

255,20 EUR Dvestopäťdesiatpäť eur dvadsať centov

SÝKORKA n.o.

Obec Kriváň

10. 5. 2022

Zmluva č. 1422 599

2022/9

1 400,00 EUR

Obec Kriváň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 05/2022

2022/8

211 147,07 EUR

RENOVIA s.r.o.

Obec Kriváň

2. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"

2022/7

0,00 EUR Nula eur

T-MAPY s. r. o.

Obec Kriváň

27. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

2022/6

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Obec Kriváň

Banskobystrický samosprávny kraj

4. 3. 2022

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

2022/5

255,20 EUR Dvestopäťdesiatpäť eur dvadsať centov

SÝKORKA n.o.

Obec Kriváň

3. 3. 2022

Dodatok č. 4 k Zmluve č. B-2/2009 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2022/4

Nula eur

Technické služby DT

Obec Kriváň

10. 2. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

2022/3

1,00 EUR Jedno euro

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Kriváň

8. 2. 2022

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

2022/2

0,00 EUR Nula eur

Obec Korytárky

Obec Kriváň

25. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v roku 2022

2022/1

542,85 EUR Päťstoštyridsaťdva eur osemdesiatpäť centov

MAJA n. o.

Obec Kriváň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.