Obec Kriváň
ObecKriváň

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok OZ schválený na 3. zasadnutí OZ v Kriváni, konaného dňa 24.3.2011.

rokovaci-por.2011-oz-v-krivani-schv.doc